Będzie plan miejscowy dla placu PKP Włochy!

Rada Warszawy przegłosowała przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego dla terenu wokół stacji PKP Włochy. To bardzo dobra wiadomość! Nasze Stowarzyszenie zabiegało o to od dawna!

Przypomnijmy, teren placu przy stacji PKP Włochy był wcześniej częścią tzw. planu Tynkarska, który został w 2015 roku unieważniony przez Wojewodę Mazowieckiego. Nie chcąc czekać na ponowienie procedury dla całego planu, zawnioskowaliśmy do Urzędu Miasta o wyodrębnienie samego terenu wokół stacji, tak by móc się skoncentrować jak najszybciej na rozwiązaniach tylko dla tej przestrzeni. Urząd Miasta przychylił się do naszej prośby, a Rada Warszawy 19 października przegłosowała przystąpienie do sporządzenia planu PKP Włochy.

Tworzenie planu miejscowego i konsultacje społeczne

Procedurze tworzenia planu miejscowego PKP Włochy będą towarzyszyć konsultacje społeczne, o które zawnioskowaliśmy wspólnie z mieszkańcami w październiku 2016 roku. 

Dlaczego plan miejscowy jest tak ważny? Bo to dokument, który może regulować m.in. wysokość i powierzchnię możliwej zabudowy na placu wokół PKP Włochy, powierzchnię terenów zielonych, przeznaczenie przestrzeni, osie widokowe czy rodzaj architektury (nie będzie to jednak konkretny projekt architektoniczny).

Jako mieszkańcy będziemy mieli prawo do składania wniosków do powstającego planu. Jako inspiracja będzie nam mógł także posłużyć materiał ekspercki dot. możliwych rozwiązań dla placu PKP Włochy przygotowany przez warszawski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Materiał zostanie zaprezentowany mieszkańcom podczas specjalnych warsztatów.

Na podstawie naszych wniosków urzędnicy przygotują projekt planu miejscowego, który następnie zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Po jego wyłożeniu każdy będzie mógł wnieść do niego swoje uwagi. Odbędzie się też dyskusja publiczna dotycząca projektu planu, podczas której będzie można pozyskać dodatkowe informacje na temat projektu. Następnie uwagi mieszkańców będzie rozpatrywać Prezydent m.st. Warszawy, a rozstrzygnięcie poszczególnych uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt po zmianach wraz z opinią Rady Dzielnicy Włochy oraz listą nieuwzględnionych uwag trafi do Komisji Ładu Przestrzennego Rady Warszawy. Rada Warszawy zatwierdza plan odpowiednią uchwałą lub cofa go celem dokonania w nim jeszcze zmian. Uchwała trafia następnie do Wojewody Mazowieckiego w celu kontroli jej zgodności z przepisami prawa, a następnie jest publikowana w Urzędzie Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Więcej o tym jak wygląda uchwalanie planów miejscowych można przeczytać tutaj.

Przewiń do góry