Facebook Youtube

Debata o jakości powietrza we Włochach

Posiedzenie dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska na temat jakości powietrza we Włochach odbędzie się w środę 17.02.2016 r. o godz. 17.00 w dzielnicowym ratuszu przy Al. Krakowskiej 257 (sala nr 205). Zgodnie z publikacjami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ), we Włochach, zwłaszcza w okresie grzewczym, przekraczane są bezpieczne dla zdrowia normy stężenia pyłów PM10 i PM 2,5 oraz B(a)P. Najwyższy czas rozpocząć działania na rzecz poprawy jakości powietrza w naszej dzielnicy.

W ostatnich miesiącach dużo mówi się o jakości powietrza w Warszawie. Dzieje się tak za sprawą a) analiz wykonania Programu Ochrony Powietrza, b) zatwierdzonego już Planu Gospodarki Niskoemisyjnej m.st. Warszawy a także c) prac nad Programem Ochrony Środowiska (w tym ochrony powietrza).

Wszystkie debaty prowadzone na forum m.st. Warszawy (Komisja Ochrony Środowiska, spotkania konsultacyjne dot. Programu Ochrony Środowiska) jak również prowadzona przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy korespondencja z Urzędem Dzielnicy wskazują, że niewielka jest wsród mieszkańców wiedza o samym skażeniu, a w samorządzie – wiedza o dostępnych środkach pomocowych na poprawę powietrza. Mała ilość stacji pomiarowych budzi wątpliwości co do wiarygodności pomiarów stężeń lokalnych (we Włochach nie ma żadnej stacji).

Chcielibyśmy, aby podczas posiedzenia mieszkańcy poznali rzeczywisty stan powietrza we Włochach i byli na bieżąco o nim powiadamiani. Chcemy żeby mieszkańcy dowiedzieli się co można zrobić żeby poprawić jakość powietrza – jakie inwestycje wykonają stosowne instytucje i jednostki, a jakie mogą wykonać sami w swoich domach i mieszkaniach z pomocą dotacji. To ważne, bo część programów pomocowych na 2016 r jest już uruchomiona.

Na posiedzenie komisji zaproszono m.in przedstawicieli M.st.Warszawy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polecamy także zapoznanie się z informacjami na stronie WIOŚ: http://sojp.wios.warszawa.pl/?par=90, http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=raport-dobowy

Przewiń do góry