Facebook Youtube

Dworzec PKP Włochy: Chcemy rewitalizacji placu!

Plac wokół dworca jaki jest każdy widzi. Nasze Stowarzyszenie od lat zabiega o uporządkowanie tej przestrzeni. Chcemy, by plac nawiązywał do historycznego dziedzictwa Miasta Ogrodu Włochy. Chcemy w tym miejscu zieleni i ciekawej architektury. Chcemy po prostu przyjaznej przestrzeni dla naszej lokalnej społeczności.

Początki naszej aktywności w temacie dworca sięgają jeszcze 2007 roku. W ramach akcji Fundacji Batorego „Masz głos, masz wybór”, w której wówczas uczestniczyliśmy, wystosowaliśmy wniosek do burmistrza Wąsowicza z prośbą o włączenie się w rewitalizację dworca i jego otoczenia.

Od tamtego czasu zorganizowaliśmy wiele spotkań i inicjatyw poświęconych tej okolicy. W lutym 2011 r. dyskutowaliśmy z mieszkańcami, burmistrzem i urbanistami o przyszłości okolic dworca. W czerwcu 2011 r. przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców , z której jasno wynika, że wszyscy oczekujemy, by przestrzeń ta stała się wizytówką naszej dzielnicy.

Aktywnie włączyliśmy się także w procedurę ustanawiania planu zagospodarowania przestrzennego dla tej okolicy. W jej ramach złożyliśmy szereg wniosków z prośbą o przeznaczenie tego terenu pod centrum integracji lokalnej.

W lutym 2012 r. zaprosiliśmy z kolei do współpracy młodych architektów z Politechniki Warszawskiej i poprosiliśmy ich o zaproponowanie różnych koncepcji zagospodarowania tego terenu. Efekty ich pracy możecie obejrzeć tutaj. 

W maju 2012 r. po raz kolejny do dyskusji o placu zaprosiliśmy mieszkańców . W spotkaniu w gimnazjum przy ul. Solipskiej wziął także udział dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Marek Mikos odpowiedzialny po stronie ratusza za tworzenie planów miejscowych dla warszawskich dzielnic.

Co dalej?  Dlaczego od tylu lat nie udało się uzyskać przełomu ws. zagospodarowania terenu dworca? Bo tereny te należą do spółki PKP SA, a nie do dzielnicy.
Dlatego w lutym 2012 roku zwróciliśmy się do prezydent Gronkiewicz-Waltz o zakup tych gruntów i przeznaczenie ich na inwestycje cele publicznego. Na razie nasze starania nie spotkały się odzewem władz – nie będziemy jednak ustawać w naszych wysiłkach.

Wspólnie z mieszkańcami podejmiemy kolejne kroki na rzecz zmiany wyglądu tej okolicy. Rewitalizacja tego placu to w tej chwili najważniejszy cel działań naszego Stowarzyszenia. Więcej szczegółów już niebawem.

Przewiń do góry