Forum Mieszkańców o bezpieczeństwie we Włochach

W ostatnich dniach lipca na Facebooku powstało wydarzenie „Kradzieże w Nowych i Starych Włochach – przeciwdziałanie”. Na forum można było przeczytać, że kradzieże lub ich próby miały miejsce m.in. na ul. Czereśniowej, Wilczyckiej, Rybnickiej, Promienistej, Obrońców Pokoju, Łuki Małe, Nastrojowej,  Potrzebnej itd.

Założycielka wydarzenia na fb – Klaudia Jastrzębska – zwróciła się do Stowarzyszenia o pomoc w organizacji spotkania mieszkańców, którzy postanowili podjąć wspólne działania. Zaistniała więc pilna potrzeba organizacji spotkania mieszkańców z  przedstawicielami organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w dzielnicy.
Dnia 31 lipca zwróciliśmy się do Przewodniczącej Rady Dzielnicy Włochy o włączenie do porządku obrad sesji Rady Dzielnicy Włochy w dniu 7 sierpnia 2014 r. punktu:
„Informacja Komendy Rejonowej Policji  i Posterunku Policji we Włochach na temat skali włamań i kradzieży oraz podjętych i zaplanowanych działań celem zwiększenia bezpieczeństwa życia i mienia mieszkańców Nowych i Starych Włoch”.
W odpowiedzi Przewodnicząca stwierdziła, że temat będzie omawiany na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa z Delegaturą Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i w zależności od wyników, zdecyduje o ewentualnym włączeniu tego punktu na kolejną sesję, w drugiej połowie sierpnia.

Wtedy podjęliśmy decyzję o organizacji Forum Mieszkańców.
 
Wystosowaliśmy zaproszenie do Komendanta Komendy Rejonowej Policji III i Komendanta Komisariatu Policji we Włochach. Zaprosiliśmy także Przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego i Prezydent Warszawy, którzy w maju biegłego roku byli organizatorami debaty z mieszkańcami na temat bezpieczeństwa w Dzielnicy Włochy.
W odpowiedzi na nie, 7 sierpnia do szkoły na ul. Promienistej przybyli:

 • I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III ds. Kryminalnych młodszy inspektor Piotr Rączkowski
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Włochy komisarz Piotr Dudek
 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu St. aspirant Paweł Dybcio
 • dzielnicowi
 • Z ramienia Wojewody Mazowieckiego – Pani Teresa Stachowicz Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Marek Szala

Na spotkaniu obecnych było blisko 200 osób.
Mieszkańcy skorzystali z okazji, by głośno i otwarcie przyznać, że nie czują się bezpiecznie we własnych domach i nie mają poczucia, że policja należycie chroni ich samych oraz ich mienie.
Liczne poszkodowane osoby skarżyły się na bardzo długi czas oczekiwania na  policję i sytuacje, w których zostały przez policję zignorowane.
Wielu mieszkańców zgłaszało potrzebę funkcjonowania we Włochach monitoringu miejskiego. Apelowano o częstsze patrole policji. Co ciekawe okazało się, że dotychczas, pomimo drastycznego pogorszenia się sytuacji w naszej dzielnicy, policja nie wystąpiła o dodatkowe, ponadnormatywne patrole.
Przedstawiciele policji słusznie podkreślali, że każde przestępstwo powinno być jej zgłaszane. Do tego apelu dołączyła się także część mieszkańców.
Niestety niektórzy poszkodowani rezygnują ze zgłoszenia przestępstwa w przekonaniu, że ich sprawa i tak zostanie umorzona.
Żywą reakcję wzbudziły słowa przedstawiciela policji, który zwracał uwagę, że to często mieszkańcy sami prowokują przestępstwa poprzez pozostawianie otwartych drzwi, okien, ogrodów.
Irytację wzbudziły także twierdzenia, że z podobnym nasileniem kradzieży i włamań mamy do czynienia każdego lata.
Z tym mieszkańcy nie mogli się zgodzić. Organizatorzy spotkania zaprezentowali mapę Włoch z naniesionymi na nią ulicami, na których doszło do największej liczby włamań i zawnioskowali o częstsze patrole w tych rejonach.
Przedstawiciel policji poinformował, że w ostatnim czasie dokonano zatrzymań i odzyskano część skradzionego mienia.
Na koniec Forum otrzymaliśmy od zaproszonych gości deklaracje :

 • skierowania do Włoch ponadnormatywej ilości patroli Policji,
 • zwiększenia liczby dzielnicowych (do 3 dla Nowych i do 3 dla Starych Włoch) i dostosowania ich godzin pracy do możliwości mieszkańców pracujących
 • Policja wkrótce przekaże dane dzielnicowych do umieszczenia w gazecie lokalnej,
 • Wkrótce zacznie funkcjonować Rewir Dzielnicowych przy ul. Potrzebnej.
 • Komendant policji zapewniał, że żadne zgłoszenie nie zostanie zignorowane.Mieszkańcy otrzymali bezpośrednie telefony interwencyjne w przypadkach opóźnionych i niewłaściwych zachowań funkcjonariuszy podczas interwencji.
 • Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy zorganizuje spotkanie dotyczące powołania Zespołu w ramach projektu Bezpieczne Osiedle. (Zainteresowanych mieszkańców prosimy o kontakt na adres wlochy@wlochy.org.pl)
 • Debata o bezpieczeństwie we Włochach z udziałem Wojewody Mazowieckiego i Prezydent Warszawy odbedzie się na przelomie września i października.

Ustaliliśmy także, że w listopadzie odbędzie się kolejne spotkanie celem omówienia realizacji podjętych teraz uzgodnień.

Przewiń do góry