Mieszkańcy Włoch piszą wnioski do nowego studium Warszawy

W sobotę 1 grudnia nasze Stowarzyszenie zorganizowało  wspólne pisanie wniosków do nowego studium Warszawy. Akcja odbyła się w niedawno otwartym Miejscu Aktywności Lokalnej (MAL) na ul. Rejonowej 6/8.

Urząd Miasta rozpoczął w tym roku prace nad nowym studium dla Warszawy, gdyż to z 2006 roku już się mocno zdezaktualizowało. Czym jest właściwie studium? To swoista „konstytucja przestrzenna”, która określa jak miasto powinno się rozwijać przez kolejne dekady. To bardzo obszerny dokument, który zawiera wytyczne dla zabudowy, lokalizacji terenów zielonych, układu komunikacji, ochrony zabytków i kształtowania ładu przestrzennego. Co ważne, ze studium muszą być zgodne zapisy planów miejscowych. Obecnie trwa etap składania wniosków do studium. Każdy mieszkaniec może przygotować i złożyć własny wniosek najpóźniej do 9 stycznia 2019 r.

1 grudnia w MAL-u czekaliśmy na mieszkańców z wydrukowanymi formularzami, listą przykładowych postulatów, mapami studium i ciepłą herbatką. Podczas spotkania m.in. podpowiadaliśmy jak wypełnić wniosek, omawialiśmy zapisy obecnie obowiązującego studium, udzielaliśmy porad i informacji na temat całej procedury.

Gdzie powinny być nowe parki, gdzie stacje metra, gdzie brakuje szkół, przedszkoli i żłobków, jak powinny przebiegać kluczowe trasy w mieście, jakiej klasy powinny być poszczególne drogi (np. Tynkarska), ochrona zabytkowego układu miasta-ogrodu Włochy – to wszystko sprawy, które możemy poruszyć w naszych wnioskach do nowego Studium Warszawy. Zachęcamy wszystkich do ich składania! To od nich zależy jak nasza dzielnica będzie się rozwijać.

Przewiń do góry