W najbliższym czasie stacji monitoringu powietrza w Nowych Włochach nie będzie

Otrzymaliśmy już odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie  zlokalizowania stacji monitoringu powietrza na terenie Nowych Włoch.

Niestety, jak nas poinformowano, WIOŚ aktualnie nie ma takich planów, ale do 30 czerwca tego roku zostanie wykonana w Warszawie Czwarta pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za lata 2009-2013, w ramach której ponownie zostaną przeanalizowane potrzeby dalszego rozwoju systemu monitoringu jakości powietrza. Zostaną również wskazane potencjalne lokalizacje nowych stacji pomiarowych.

Przewiń do góry