O procedurze sporządzania planu miejscowego

Z dużą radością udostępniamy Państwu nowy materiał – broszurę informacyjną na temat powstawania planów zagospodarowania przestrzennego w Warszawie. Powstała ona w Komisji Dialogu Społecznego do spraw Architektury i Planowania Przestrzennego przy Prezydent m.st. Warszawy, z inicjatywy naszego Stowarzyszenia.

LINK DO BROSZURY: http://www.wlochy.org.pl/dokumenty/jak_powstaja_plany_w_warszawie.pdf

Podjęcie i realizacja tego projektu jest kolejnym etapem edukacji skierowanej do mieszkańców celem przygotowania ich i zachęcenia do czynnego uczestnictwa w procedurach planistycznych.

Prezentowana na razie tylko na stronach organizacji-członków KDS BAiPP w pdf broszura, będzie wydana przez Miasto (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej) w wersji papierowej i dystrybuowana wśród mieszkańców wszystkich dzielnic Warszawy. Nie ukrywamy satysfakcji i zadowolenia z takiej współpracy w ramach KDS, która przynosi konkretne wsparcie dla mieszkańców. Stowarzyszenie zapowiedziało mieszkańcom Włoch jej powastanie w marcu 2011 na spotkaniu w sprawie wniosków do planu Tynkarska. Dziś plan Tynkarska jest już po publicznym wyłożeniu i złożeniu przez mieszkańców swoich uwag, ale mamy nadzieję, że opracowanie posłuży innym mieszkańcom.

Jako współtwórcy, będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze do tego materiału na adres jolanta.piecuch@wlochy.org.pl

Przewiń do góry