Odpowiedzi Urzędu Dzielnicy na pytania zadane podczas Forum Mieszkańców Włoch

Podczas, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, Forum Mieszkańców padło wiele pytań, na które Rzecznik Dzielnicy Mikołaj Foks nie odpowiedział bezpośrednio, ale zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi w późniejszym terminie.

Dwukrotnie zwróciliśmy się do Pana Rzecznika z prośbą o przesłanie oczekiwanych przez mieszkańców informacji. Zapraszamy więc do zapoznania się z pismem od Pana Rzecznika .

Przewiń do góry