Facebook Youtube

Odszkodowania za hałas lotniska: gdzie składać wniosek do sądu o zawezwanie do próby ugodowej

W związku z sygnałami dotyczącymi odmowy przyjęcia wniosków w II Wydziale Cywilnym na ul. Marszałkowskiej, po konsultacji z prawnikami współpracującej Kancelarii, informujemy, że w tej sytuacji można zmienić adresata wniosku na Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XV Gospodarczy ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa.

Można też wniosek adresowany na II Wydział Cywilny wysłać listem poleconym z zachowaniem wszystkich wskazówek podanych we wcześniej przekazywanej instrukcji postępowania.

Przewiń do góry