Ogród Budowli Świata Państwa Adamków

Artysta plastyk Janusz Adamek stworzył przy ul. Żeleńskiego 14 jeden z najciekawszych ogrodów w całych Włochach, w którym umieścił malownicze, miniaturowe budowle świata własnej konstrukcji. Dzięki staraniom i pracom porządkowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy ogród ten był dostępny podczas organiowanego przez nas w 2010 roku Festiwalu Otwarte Ogrody.

W związku z licznymi pytaniami o możliwość zwiedzania ogrodu, kierowanymi do zarządu Stowarzyszenia, pragmniemy poinformować, że stanowi on własność prywatną Państwa Adamków, a Stowarzyszenie nie sprawuje nad nim pieczy.

Przewiń do góry