Plan Mikołajska I na sesji Rady Dzielnicy

W programie ostatniej sesji Rady Dzielnicy Włochy (29 listopada) było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Warszawy zatwierdzającej plan miejscowy Mikołajska I, który prezentowany był radnym na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 23 listopada 2011 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt z uwagami dotyczącymi potrzeby pilnego przystąpienia do planu zagospodarowania sąsiadujących z planem terenów kolejowych oraz z wnioskiem o wykreślenie zapisów planu zezwalających na realizację inwestycji w ostrej granicy działek budowlanych.

Niestety wiceprzewodniczący Komisji Ładu nieskutecznie zaprezentował stanowisko Komisji w tej sprawie, a przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt planu bez opinii komisji, czego wymaga statut dzielnicy. Oczywiście Rada większością pozytywnie w całości zaopiniowała projekt planu.

Zdaniem naszej radnej Jolanty Piecuch, która wnosiła o wprowadzenie w/w uwag do opinii komisji, mogą więc wkrótce pojawić się kłopoty mieszkańców zaskoczonych nowymi inwestycjami realizowanymi w ostrej granicy sąsiada.

Przewiń do góry