Planu miejscowego Tynkarska c.d.

W związku z wyznaczonym terminem ustawowych uzgodnień planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska, obejmującego także przestrzeń publiczną wokół dworca kolejowego we Włochach, radna Jolanta Piecuch złożyła wniosek o zwołanie stosownego posiedzenia dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska do dnia 20 października tak, aby komisja zdążyła wypracować opinię do projektu planu przed zatwierdzeniem go przez Prezydent Warszawy.

Wyznaczoną (przez odpowiedzialnego teraz za pracę Komisji radnego Janusza Wojdalskiego) datę posiedzenia podamy niezwłocznie na stronie tak, aby wszyscy mieszkańcy, którzy składali wnioski do planu, a także uczestniczyli w spotkaniu 29 czerwca w urzędzie na temat przyszłości placu przy stacji PKP mogli uczestniczyć w spotkaniu.

Przewiń do góry