Podsumowanie 2011 roku we Włochach

W ramach naszego cyklu konsultacji zaprosiliśmy mieszkańców na spotkanie podsumowujące aktywność Stowarzyszenia w 2011 roku.

16 listopada 2011 r. przy dobrej kawie i w niezobowiązującej, sąsiedzkiej atmosferze rozmawialiśmy o najważniejszych sprawach we Włochach.

Wśród poruszonych tematów pojawiły się następujące kwestie:

1.Jakie istnieją możliwości kontrolowania Zarządu Dzielnicy (Komisja Rewizyjna)

2.Problem chaotycznej zabudowy we Włochach (m.in. inwestycje przy ul. Trzcinowej oraz ul. Popularnej)

3.Potrzeba pomiaru hałasu samolotowego

4.Przedłużający się remont ul . Dźwigowej

5.Problem ul. Szczęsnej – ulica stała się popularnym skrótem dla kierowców, co niezwykle utrudnia życie tamtejszych mieszkańców

6.Uruchomienie przychodni ? brak koordynacji działań i brak pełnych informacji ze strony Dzielnicy

Przewiń do góry