Podsumowanie działań Stowarzyszenia w 2011 roku

Drodzy Sąsiedzi, mija rok od wyborów samorządowych, w których Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, dzięki Waszemu zaufaniu uzyskało mandat w Radzie Dzielnicy Włochy. Jak przystało na organizację pozarządową postanowiliśmy rozliczyć się z ostatnich 12 miesięcy i rzetelnie przedstawić efekty naszej pracy.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest harmonijny rozwój dzielnicy, zgodny z ideą Miasta Ogrodu Włochy, co za tym idzie nasza aktywność koncentrowała się wokół: walki z chaosem architektonicznym w dzielnicy – w tym zwłaszcza rewitalizacji okolic Dworca PKP, inwestycji infrastrukturalnych oraz działań na rzecz ograniczania emisji hałasu.

Oto lista naszych najważniejszych działań realizowanych w oparciu o naszą deklarację wyborczą z września 2010 r.:

• Ustanowiliśmy realne konsultacje naszych działań z mieszkańcami Włoch, w ramach których zorganizowaliśmy szereg tematycznych debat:

–  27 stycznia 2011 r. spotkanie informacyjne ws. budowy ul. Nowolazurowej
–  14 lutego 2011 r. spotkanie ws. rewitalizacji okolic Dworca PKP
–  16 marca 2011 r. spotkanie ws. ułatwień w dzielnicy  dla rodzin z dziećmi
–  2 czerwca 2011 spotkanie z burmistrzem ws. zagospodarowania okolic cmentarza i Fortu Włochy
–  5 września 2011 r. konsultacje na temat wniosków do budżetu dzielnicy na 2012 rok

• 21 marca 2011 r. zorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego pomagaliśmy mieszkańcom wypełniać wnioski do planu miejscowego „Tynkarska” – w jego ramach można było m.in. zgłaszać wnioski dot. przyszłego wyglądu okolic Dworca PKP.

• 14 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy poświęcone perspektywom zmniejszenia uciążliwości lotniska. 20 czerwca 2011 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę, na mocy której Włochy zostały prawie w całości objęte Obszarem Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Chopina – oznacza to brak ograniczeń w emisji hałasu dla naszej dzielnicy. Podejmujemy działania, aby  Zarząd Dzielnicy włączył się we wsparcie informacyjne i prawne mieszkańców  dla ochrony ich interesów.

• 19 czerwca 2011 r. przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców Włoch na temat wizji przyszłości okolic dworca PKP. Wyniki zaprezentowane zostały w urzędzie dzielnicy podczas spotkania z urbanistami sporządzającymi plan miejscowy dla tego obszaru.  6 lipca 2011 r. złożyliśmy wniosek do  Zarządu Dzielnicy o zaniechanie  działań, które mogłyby przesądzić o rozwiązaniach urbanistycznych niekorzystnych dla tego terenu przed uchwaleniem planu miejscowego (w celu uniknięcia podejmowania decyzji bez udziału mieszkańców).

• 26 lipca 2011 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Zarządu Dróg Miejskich o wytyczenie w tunelu na ul. Dźwigowej ścieżki rowerowej łączącej Włochy z Bemowem – wniosek spotkał się na razie z odmową ZDM.

• We wrześniu 2011 r. złożyliśmy wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan, o uwzględnienie budowy lokalnej drogi stanowiącej przedłużenie ul. Potrzebnej na Wolę. Obecny popularny skrót przez tereny kolejowe wzdłuż ul. Gniewkowskiej jest kompletnie nie przystosowany do przejazdów samochodowych.

• Złożyliśmy również wnioski o uwzględnienie w budżecie dzielnicy na 2012 rok dodatkowych wydatków m.in. na:

– budowę w dzielnicy stref ogólnodostępnego, bezpłatnego Internetu,
– projekt Rewitalizacji Tożsamości Wizualnej Miasta Ogrodu Włochy,
– niezależne badania emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza na terenie dzielnicy,
– nabycie i instalację stojaków rowerowych w przestrzeni publicznej Włoch,
– konsultacje społeczne z mieszkańcami,
– remonty urządzeń odwadniających i remonty oświetlenia na wybranych ulicach.

Powyższa lista nie wyczerpuje w pełni naszych aktywności. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.wlochy.org.pl, na której wciąż dostępna jest także treść naszej deklaracji wyborczej z września 2010 roku. Zapewniamy, że niezmiennie będziemy starać się realizować wszystkie jej punkty.

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie:
w dniu 16 listopada (środa) o godz. 18:00
w  Domu Kultury ADA, przy ul. Ks.J.Chrościckiego 14
„Przywracamy Miasto Ogród Włochy – podsumowanie i plany”

Przy dobrej kawie i w niezobowiązującej,  sąsiedzkiej atmosferze chcielibyśmy podzielić się refleksjami  i porozmawiać o najważniejszych sprawach we Włochach, na których trzeba się skupić w nadchodzącym roku. Serdecznie zapraszamy!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem wlochy@wlochy.org.pl. Zachęcamy również do śledzenia naszej działalności za pośrednictwem profilu www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy.

Z wyrazami szacunku i sąsiedzkimi pozdrowieniami,
za Zarząd Stowarzyszenia:

Jolanta Piecuch- radna

Filip Trojanowski

Matylda Gadomska

Danuta Sroka

Przewiń do góry