Facebook Youtube

Ponowne wyłożenie projektu planu Tynkarska

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19 czerwca 2013 r. do 24 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki (PKiN), pl. Defilad 1, piętro XVII , od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lipca 2013 roku, pl. Defilad 1, PKiN piętro IV, Sala Rudniewa, o godz. 16.00. Od dnia wyłożenia, a więc od 19 czerwca będzie także dostępny w wersji elektronicznej na stronie ogłoszenia.

Stowarzyszenie towarzyszyło mieszkańcom na każdym etapie jego współtworzenia. W maju ubiegłego roku, w czasie pierwszego wyłożenia projektu planu, Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie Mieszkańców z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego. Projekt planu obejmuje także teren przydworcowy, o którego rewitalizację mieszkańcy Włoch zabiegają od wielu lat. Dlatego wszyscy czekamy na szybkie zatwierdzenie tego planu zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców.

Przewiń do góry