Przystąpienie do planu miejscowego Działkowa, wkrótce Załuski

Na sesji w dniu 3 lipca 2014 r. Rada Warszawy przystąpiła do sporządzenia planu Działkowa obejmującego teren ograniczony ulicami:Krakowiaków – Leonidasa – Muszkieterów  – Mineralna – Dzwonkowa – Municypalna – Perlonowa – i dalej granicą planu Salomea przez Jutrzenki do Krakowiaków. Wkrótce pełna wersja uchwały (druk 2486) ukaże się w BIP m.st. Warszawy. To sukces współpracy w ostatnich kilku tygodniach mieszkańców z naszą radną Jolantą Piecuch.

Podjęcie tej uchwały to dopiero początek procesu. Następnym etapem bedzie wybór wykonawcy planu, a dopiero potem składanie wniosków przez mieszkańców. Zatem już od teraz trzeba śledzić dalsze wydarzenia.

Przygotowana jest także uchwała o przystąpieniu do planu Załuski, która jednak ze wględu na opóźnienie wewnętrzego zaopiniowania, nie mogła się już znaleźć na wczorajszej sesji. Prawdopodobnie znajdzie się w porządku sesji powakacyjnej tj 28 sierpnia 2014.

Jak to się stało ?
Po wielu podejmowanych bezskutecznie próbach wprowadzenia spraw planów miejscowych do pracy dzielnicowej komisji budżetowej (kierowanej przez r.Romana Gembarzewskiego (Wspólnota Samorządowa), radna J.Piecuch na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego Rady Warszawy dnia 8 maja 2014r., przypomniała radnym Warszawy o oczekującym od maja 2011r. wniosku Rady Dzielnicy (przygotowanym przez nią jako przewodniczącą istniejącej jeszcze wtedy dzielnicowej komisji ładu przestrzennego) w sprawie sporządzenia planu miejscowego SalomeaII – Opacz .Okazją do tego przypomnienia było nieoczekiwanie szybkie przystąpienie do planu „Opacz” z pominięciem wcześniejszych wystąpień o sporzadzenie planów dla dzielnicy Włochy, składanych w oparciu o krytyczne warunki życia i zagrożenia dla mieszkańców tzw.niskiego Okęcia.
Kolejne posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady Warszawy w dniach 22,28 maja odbywały się już z udziałem mieszkańców osiedli Załuski i Opacz, którzy uzupełnili wnioski radnej prezentacjami obecnych warunków ich życia i zagrożeń wynikających z dalszego braku uregulowania zasad sąsiedniej zabudowy. Na posiedzeniu Komisji w dniu 1 lipca radni pozytywnie zaopiniowali przygotowane przez Biuro Architektury i Panowania Przestrzennego projekty uchwał przystąpieniowych do obu tych planów.

Co nie udało się zrobić radnej z dzielnicową Komisją Budżetu i Infrastruktury, udało się jej załatwić dzięki bezpośredniej współpracy z mieszkańcami. Takie są smutne wnioski r.J.Piecuch, która krytycznie ocenia brak konstruktywnej pracy komisji budżetowej jak i brak współpracy zarządu dzielnicy z tą komisją.

Przewiń do góry