Rada Warszawy zajmie się planem miejscowym Tynkarska

W cztery lata od pierwszego spotkania edukacyjnego z mieszkańcami i po wieloletnich wspólnych zabiegach stowarzyszenia i mieszkańców historycznego miasta ogrodu Włochy o rewitalizację terenu dworca PKP Warszawa Włochy, plan zagospodarowania przestrzennego częściowo uwzględniający te oczekiwania wchodzi pod obrady Rady Warszawy w najbliższy czwartek 12 marca 2014 r. W trakcie debat z urbanistami, radnymi Warszawy i urzędnikami m.st. Warszawy  wypracowane zostały zapisy, które dzielą teren dotychczasowego dworca na część pod zabudowę wielofunkcyjną i drugą pod reprezentacyjny plac miejski o wymiarach 67,5 m x 80 m,  na którym preferowany będzie ruch pieszy, jak zapewnił nas p. Marek  Sawicki podczas posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady Warszawy dnia 5 marca 2015 r.

Na działce, na której ma być kompleks wielofunkcyjny dopuszczono wysokość zabudowy do 12 m, ustalono minimalną powierzchnię biologicznie czynną 25%. W kompleksie wielofunkcyjnym przewidziane są usługi publiczne (np. z zakresu sportu, rekreacji, kultury, rzemiosła, gastronomii itp), administracja,  powierzchnie handlowe, a także oczywiście dopuszczone są tam funkcje obsługi kolejowej pasażerów. Pod tym obiektem ustalono realizację podziemnego ogólnodostępnego parkingu dla samochodów i rowerów.

Na reprezentacyjnym placu wymiarach 67,5 m x 80 m ułożona będzie wysokiej klasy posadzka, dopuszczona zieleń, mała architektura (anny, rzeźby, ławki). Będzie szpaler drzew, ścieżka rowerowa, ale i moze być przystanek autobusowy (?).

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy byli z nami w tym projekcie od wielu lat. Czekamy na plan, nie zapominając o potrzebie monitoringu jego realizacji.

Przewiń do góry