Spotkanie – Jak będzie się mieszkać przy Łamanej, Sklepowej, Tynkarskiej, Nowolazurowej?

W związku zwyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska, do którego można jeszcze zgłaszać uwagi, a także zakończeniem projektowania przestrzeni publicznej okolic włochowskiego dworca przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr Małgorzaty Hanzl w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem, Zarząd Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy zaprasza Mieszkańców na spotkanie w tych sprawach z udziałem m.in. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy – Pana Marka Mikosa, Pracowni Dawos – autorów planu oraz Zespołów Projektowych Wydziału Architektury PW.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 22 maja o godzinie 18:00 przy ul. Solipskiej 17/19 (budynek Gimnazjum 112).

Proponowany program spotkania:

  1. Wprowadzenie,
  2. Prezentacja prac warsztatowych Zespołów Projektowych Wydziału Architektury PW, dotyczących przestrzeni dworca PKP,
  3.  Podsumowanie projektu i krótka dyskusja powarsztatowa na temat możliwości wykorzystania przygotowanych koncepcji w kontekście realizacji planu miejscowego,
  4. Informacja o trwającym procesie wyłożenia planu miejscowego Tynkarska, terminie dyskusji publicznej i możliwości składania uwag,
  5. Prezentacja projektu planu,
  6. Pytania mieszkańców do projktu planu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców! Razem decydujmy o przestrzeni publicznej.

Przewiń do góry