Spotkanie mieszkańców z Zarządem Zieleni

Na zaproszenie naszego Stowarzyszenia w MALu na ul. Rejonowej odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Zieleni z mieszkańcami Włoch.

Spotkanie odbyło się we wtorek 23 kwietnia 2019 r. Naszymi gośćmi były ogrodniczki z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Agnieszka Stępniak i Agnieszka Kowalska – odpowiedzialne za obszar dzielnicy Włochy. Udział w rozmowach wziął także przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy oraz przewodnicząca dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

W sąsiedzkiej atmosferze rozmawialiśmy m.in. o nasadzeniach na ul. Popularnej, Potrzebnej, ks. Chrościckiego i Świerszcza, planach zazielenienia ul. Łopuszańskiej i Hynka, ale także o nawadnianiu Ogrodów Kosmosu czy drzewach w Parku Kombatantów.

Mieszkańcy mieli okazję zgłaszać własne pomysły dotyczące rodzaju nasadzanych we Włochach roślin i drzew. Pytali też o planowane wycinki.

Przewiń do góry