Spotkanie ws. Nowolazurowej – podsumowanie

Ponad 80 mieszkańców wzięło udział w spotkaniu informacyjnym na temat budowy ul.Nowolazurowej, które w czwartek 27 stycznia zorganizowało Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy. Było to pierwsze spotkanie z cyklu zapowiedzianego przez nas w deklaracji w ostatnich wyborach samorządowych.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
•  Dariusz Mosak – Kierownik Projektu Przygotowawczego zadania Nowolazurowa etap I  z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych;
•  Elżbieta Słowińska – Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji Drogowych z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych;
•  Andrzej Czapski – projektant z Pracowni  BAKS – projektanta trasy;
•  Jakub Adamski – Członek Stowarzyszenia SISKOM.

Goście przedstawili zmiany projektu z 2006 r. w wyniku uwzględnienia niektórych wniosków składanych podczas konsultacji społecznych. Przedstawiono aktualny dokładny przebieg trasy i organizację włączenia ruchu z ulic przylegających do Nowolazurowej, lokalizację przystanków autobusowych, przewidywane natężenie ruchu i wiele innych szczegółów technicznych. Przedstawiono przewidywany harmonogram, z którego wynika że umowa może być podpisana na wiosnę, po czym niezwłocznie rozpoczną się roboty, które będą trwały 18 miesięcy.

Spotkanie miało charakter stricte informacyjny. Mieszkańcy pytali o odległości drogi od budynków mieszkalnych, o ekrany, windy i kładki,  ekrany dźwiękochłonne, lokalizację zaplecza budowy. Inwestycja „Nowolazurowa” jest już w wielu aspektach przesądzona, stąd zależało nam na zebraniu jak największej ilości informacji o ewentualnych obszarach, na które mieszkańcy mogliby mieć jeszcze wpływ.

Zachęcamy wszystkich uczestników spotkania, którzy chcą brać udział w kontynuowaniu usprawnień/uzupełnień zaprojektowanych rozwiązań dot. Nowolazurowej (w tych aspektach, w których da się jeszcze cokolwiek zmienić) do przesyłania konstruktywnych wniosków na adres: wlochy@wlochy.org.pl lub do kontaktu pod numerem: 602498257.

Radna z ramienia Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy Jolanta Piecuch zobowiązała się postawić sprawę budowy ul. Nowolazurowej na jednej z Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy. Celem spotkania będzie wypracowanie szeregu rekomendacji w stosunku do nowopowstającej inwestycji w obszarach, w których Rada Dzielnicy może mieć  wpływ na jej realizację – serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału!

Następne spotkanie pt. „Okolice Dworca PKP – czas na rewitalizację” w ramach cyklu zapowiedzianego przez nasze Stowarzyszenie odbędzie się już 14 lutego 2011 r. (poniedziałek) o godz. 18:00. Miejsce: siedziba firmy Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14. O szczegółach i zaproszonych gościach poinformujemy już wkrótce.

Przewiń do góry