Spotkanie z Panem Burmistrzem

We wtorek 25 marca przedstawicielki zarządu Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy spotkały się z Panem Burmistrzem Michałem Wąsowiczem.

Celem spotkania było omówienie takich zagadnień jak:

  •   dalsze losy zainicjowanego przez nas w kwietniu 2013 roku projektu Włochowskie Skwery Miejskie,
  •   planowane działania Urzędu w sprawie terenu przy stacji PKP, po wygaśnięciu postanowień listu intencyjnego,
  •   wniosek o całoroczne działanie toalety publicznej przy stawie Cietrzewia oraz budowy toalety publicznej na terenie Nowych Włoch,
  •   możliwości udziału naszego stowarzyszenia w organizowanym przez Urząd Pikniku Miasta Ogrodu Włochy.

Urząd Dzielnicy zadecydował o rozpoczęciu prac na działce przy ul. Naukowej, mających na celu realizację projektu Włochowskie Skwery Miejskie, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest nasze Stowarzyszenie. W najbliższym czasie zostanie wyłoniony dostawca siłowni plenerowej, która będzie pierwszym elementem skweru. Zgodnie z prośbami mieszkańców, zawnioskowaliśmy o dodatkowe ustawienie na tym terenie stołu do ping-ponga, który nie stanowi standardowego elementu siłowni plenerowej. Pan Burmistrz ustosunkował się do tej prośby pozytywnie.

Jednocześnie otrzymaliśmy też informację, że Urząd zadba o utwardzenie terenu wokół urządzeń siłowni plenerowych już istniejących i planowanych.

Rozmawialiśmy także o planach zagospodarowania dwuhektarowej działki przy ul. Sympatycznej, która także została przez nas wskazana jako teren realizacji projektu Włochowskich Skwerów Miejskich.

Urząd  podjął już współpracę ze studentami SGGW, którzy do czerwca br mają przedstawić projekty organizacji tego obszaru z przeznaczeniem rekreacyjnym.

Zdziwienie nasze wzbudził fakt, że jako inicjator projektu nie zostaliśmy, jako Stowarzyszenie, czyli strona społeczna włączeni w te działania, ani o nich poinformowani przez Urząd. Zadałyśmy pytanie, czy wyniki przeprowadzonych przez nas,wśród mieszkańców ankiet, na temat oczekiwań włochowian względem tego terenu, zostały przekazane studentom. Niestety Pan Burmistrz nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Podczas rozmowy zwróciłyśmy uwagę na problem zamykania toalety publicznej przy stawie Cietrzewia na okres zimowy. Pan Burmistrz przyznał, że takie rozwiązanie jest niekorzystne i przeczy intencji budowy toalety, dlatego też zobowiązał się doprowadzić do zmiany tego stanu.

Powzięliśmy także wiedzę, że Urząd planuje budowę toalety miejskiej przy wejściu do tunelu pod peronami po stronie Nowych Włoch.

Pytając o dalsze kroki, jakie Urząd podejmie w sprawie terenu przy stacji PKP, który zgodne z oczekiwaniami mieszkańców powinien stać się estetyczną przestrzenią publiczną integrującą włochowian, z przykrością dowiedzieliśmy się, że Urząd czeka na uchwalenie planu miejscowego, zgodnie z którym PKP rozpocznie swoje inwestycje na tym terenie.

Niestety Urząd nie zamierza podjąć trudu przejęcia tego terenu na własność Miasta, a jedynie takie rozwiązanie gwarantowałoby, że teren ten będzie spełniał oczekiwania mieszkańców, a nie deweloperów.

Na zakończenie spotkania zwróciłyśmy się z wnioskiem o uwzględnienie naszego Stowarzyszenia przy organizacji tegorocznego Pikniku Miasta Ogrodu Włochy, podkreślając naszą wieloletnią pracę na rzecz pielęgnowania dziedzictwa miasta ogrodu.

Przewiń do góry