Włochowskie organizacje popierają budowę drogi technicznej na Odolanach

Nasze Stowarzyszenie skierowało do władz samorządowych wniosek wzywający do podjęcia działań na rzecz budowy drogi technicznej dla ciężarówek na Odolanach. Pod wnioskiem podpisało się siedem włochowskich organizacji pozarządowych oraz lokalne wspólnoty mieszkaniowe.

Powstanie drogi technicznej na Odolanach to realna szansa na odciążenie od ruchu ciężarowego włochowskich ulic. Więcej o tej inwestycji pisaliśmy tutaj.

W sezonie budowlanym ponad 1000 ciężarówek na dobę obsługujących zakłady przemysłowe na Odolanach przejeżdża m.in. ul. Potrzebną, Wałowicką, Sympatyczną, Techników i Popularną. Dla mieszkańców Włoch oznacza to hałas, zanieczyszczenie powietrza, zniszczone jezdnie, kurz i pył. Trzeba też podkreślić, że większość przejeżdżających przez naszą dzielnicę ciężarówek robi to nielegalnie, gdyż nie mają odpowiednich identyfikatorów uprawniających do wjazdu. Skalę problemu potwierdziły lutowe kontrole Zarządu Dróg Miejskich w rejonie ul. Potrzebnej. Droga techniczna na Odolanach byłaby dedykowana tylko ciężarówkom i pozwoliłaby wyeliminować tranzyt z włochowskich ulic. Dlatego popieramy ideę jej budowy.

W ślad za lokalnymi organizacjami z Woli, skierowaliśmy do władz i instytucji samorządowych: Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, wiceprezydent Renaty Kaznowskiej, kierownictwa Zarządu Dróg Miejskich, a także burmistrzów Woli i Włoch apel, w którym prosimy o połączenie sił i wsparcie działań mających na celu doprowadzenie do budowy drogi dla ciężarówek na Odolanach. Apel poparły włochowskie organizacje pozarządowe: Fundacja Kuchnia, Fundacja Stare Nowe Włochy, Stowarzyszenie Animatorów Środowiskowych, Stowarzyszenie Aktywacja, Stowarzyszenie Włączone, Komendant Hufca ZHP, a także dwie włochowskie wspólnoty mieszkaniowe. Liczymy na podjęcie realnych działań, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców Włoch i Woli.

Przewiń do góry