Wyścig z czasem o powietrze we Włochach

Jak wcześniej informowaliśmy, posiedzenie dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 17 lutego poświęcone było ochronie powietrza we Włochach. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego spotkania.

Na posiedzeniu dzielnicowej Komisji Ochrony Środowiska prowadzonej przez radną naszego Stowarzyszenia Klaudię Jastrzębską, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska p. Tomasz Klech przedstawił aktualny system pomiarowy zanieczyszczeń powietrza oparty o stacje pomiarowe i matematyczne modelowanie wartości zanieczyszczeń w oparciu o czynniki charakterystyczne dla poszczególnych części dzielnic Warszawy.
Przedstawił stan zanieczyszczeń we Włochach (publikowaliśmy w grudniowej Kuli Włochowskiej). Jego zdaniem publikowane pomiary są wiarygodne (potwierdzają zły stan powietrza w Warszawie) i nie ma konieczności zwiekszania ilosci stacji, których w Warszawie jest 5. Warto więc tu wspomnieć, że Londyn dysponuje 86 stacjami a w Paryżu jest 100 takich stacji.
 
Naczelnik z Biura Infrastruktury m.st. Warszawy p.Robert Szkopek wyjaśnił rolę Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym dużo miejsca poświęca się także ochronie powietrza (ograniczenie emisji PM10 i 2,5 oraz B(a)P). Pan R.Szkopek starał sie także odpowiedzieć na pytania dotyczące Programu Ochrony Środowiska, bo przedstawiciel Biura Ochrony Środowiska nie dotarł na to spotkanie. Niestety nie udało się ostatecznie ustalić, czy m.st. Warszawa uzyskało z RIO zgodę na zakup z budżetu Miasta dodatkowych stacji pomiarowych, o co nasze Stowarzyszenie wnosiło do wiceprezydenta M.Olszewskiego podczas grudniowego posiedzenia warszawskiej Komisji Ochrony Środowiska.
 
Naczelnik III Oddziału Straży Miejskiej p.Jacek Forysiak poinformował o przekazaniu Straży Miejskiej zadań związanych z ochroną środowiska, w tym ochroną powietrza.Straż uzyskała uprawnienia do przeprowadzania kontroli w mieszkaniach w zakresie sposobu i rodzaju paliw grzewczych. Może pobierać próbki do specjalistycznego badania.W przypadku wykroczenia grozi mandat w wysokości 500 PLN. Kontrole są już prowadzone. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr 986.

Pan Oskar Kulik z Fundacji Client Earth opowiedział o narzędziach ochrony powietrza jakie w ostatnim czasie przyjął do realizacji Kraków. Tam z uwagi na katastrofalny stan powietrza, od 2018 r zacznie obowiązywać całkowity zakaz używania jakichkolwiek paliw stałych. Miasto musiało przyjąć ścisły reżim realizacji wymiany wielu nieekologicznych palenisk. Dla mieszkańców mniej zamożnych będzie refundacja różnicy kosztów pomiedzy paliwem gazowym a poprzednim wycofanym ze względu na jego szkodliwy wpływ na zdrowie mieszkańców Krakowa. Te radykalne zmiany są rodzajem wyścigu z czasem, aby zahamować wzrost czynników szkodliwych dla zdrowia.

1 2
Przewiń do góry