Zaproszenie na komisję rewizyjną 9 grudnia

Jak wcześniej informowaliśmy , komisja rewizyjna Dzielnicy Włochy miała przeprowadzić kontrolę wydawania decyzji administracyjnych przez Wydział Architektury i Budownictwa (decyzji o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwoleń na budowę).

Kontrola mogła także odpowiedzieć na wiele zarzutów kierowanych wobec Naczelnik tego wydziału przez mieszkańców, w szczególności stosowanych praktyk zmiany charakteru zabudowy poza planami miejscowymi, według daleko idącego uznania urzędników.

To zmusza mieszkańców do obrony swoich interesów naruszanych wydawanymi decyzjami i składania odwołań i skarg na wydawane decyzje, które pogarszają warunki życia mieszkańców.

Złożony na początku października przez Zespół Kontrolny wniosek do Zarządu Dzielnicy o udostępnienie materiałów kontrolnych (obowiązujących procedur, pełnomocnictw, zestawienia przeprowadzonych wcześniej audytów i kontroli, rejestrów prowadzonych postępowań i sprawozdań) wciąż  pozostaje bez odpowiedzi, a zarząd i przewodnicząca Rady Dzielnicy usiłują uniemożliwić przeprowadzenie tej kontroli.

Radna Jolanta Piecuch zachęca wszystkich mieszkańców, którzy czują się poszkodowani wydawanymi decyzjami z tego zakresu, do uczestnictwa w posiedzeniu tej komisji, aby przekazać bezpośrednio swoje oceny pracy tego wydziału.

Przewiń do góry