Zaproszenie na komisję 15 grudnia. Co dalej z planem zagospodarowania przestrzennego Tynkarska?

Niestety, mimo wcześniejszych uzgodnień, włochowska komisja ładu przestrzennego w dniu 1 grudnia nie zaopiniowała planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska obejmującego obszar Włoch od granicy z Ursusem do (łącznie) stacji kolejowej Warszawa Włochy.

Obecny etap sporządzania planu umożliwiał zgłoszenie jeszcze jakichś wniosków do rozpatrzenia przez prezydenta Warszawy przed jego przyjęciem i publicznym wyłożeniem.

Mimo złożonego przez naszą radną Jolantę Piecuch w dniu 4 października 2011 wniosku (wcześniejsza nasza informacja) o zwołanie takiego posiedzenia i dostarczenie stosownych materiałów, zaplanowana na 1 grudnia 2011 r. komisja nie została właściwie przygotowana przez radnego Janusza Wojdalskiego, odpowiedzialnego za to jako wiceprzewodniczącego tej komisji. W wyniku jego zaniechań oraz działań i zaniechań Zarządu Dzielnicy Włochy i przewodniczącej Rady Dzielnicy p.Bernadetty Karczewskiej, Komisja Ładu nie miała możliwości zaprotestowania przeciwko nieuwzględnieniu w projekcie wniosków składanych przez mieszkańców, czy przez Komisję. Z wnioskami Komisji można zapoznać się w protokole z posiedzenia w dniu 24 marca 2011r  .

W obecnym projekcie planu poszadkowano gęstą siecią dróg lokalnych  prywatne działki, a na miejscu oczekiwanej przez mieszkańców reprezentacyjnej, zielonej przestrzeni(ZP) przy dworcu PKP, zaprojektowano beton z intensywną 3 kondygnacyjną zabudową usługową, bez wymogu zachowania jakiejkolwiek powierzchni czynnej biologicznie.

Obecni na posiedzeniu komisji w dniu 1 grudnia mieszkańcy uzyskali zapewnienie radnego Janusza Wojdalskiego, że komisja zajmie się sprawą planu Tynkarska na posiedzenie w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00. Zatem radna Jolanta Piecuch zaprasza na to posiedzenie wszystkich mieszkańców Włoch, którzy składali wnioski do tego planu, a także tych, którzy są zainteresowani planowanym zagospodarowaniem tego obszaru.

Przewiń do góry