Zaproszenie na konsultacje budżetowe

W dniu 5 września 2011 r., o godz. 18:00 w Domu Kultury przy ul. Chrobrego 27, podczas swojego dyżuru, nasza radna Jolanta Piecuch będzie konsultowała z mieszkańcami najważniejsze do wykonania zadania inwestycyjne i wydatki bieżące, dotyczące naszego otoczenia, jako propozycje do załącznika budżetowego dla Dzielnicy  Włochy na 2012 rok.

Wnioski mogą dotyczyć  na przykład:

  • robót remontowych dróg, wymiany oświetlenia
  • stworzenia skweru, nasadzeń zieleni, małej architektury
  • zakupu i lokalizacji śmietników, likwidacji dzikich wysypisk, zbiórki wielkogabarytowych odpadów
  • projektów: edukacyjnych, konsultacyjnych ,
  • innych istotnych spraw

Radna zachęca do wypełnienia załączonego wzoru wniosku i złożenia podczas spotkania .

Przewiń do góry