Zaproszenie na spotkanie „Jak ocalić Miasto Ogród Włochy”

Plany modernizacji przejścia podziemnego pod stacją PKP Włochy, Ogrody Kosmosu jako Warszawskie Centrum Lokalne, plac wokół włochowskiej stacji – to główne tematy organizowanego przez nas spotkania „Jak ocalić Miasto Ogród Włochy”, które odbędzie się 30 maja 2015 w Adzie.

Zarząd Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie w sobotę, 30 maja 2015 r. o godz. 12:00 w Artystycznym Domu Animacji ADA we Włochach, ul. ks. J. Chrościckiego 14 Gośćmi spotkania będą: Burmistrz Dzielnicy Włochy Michał Wąsowicz, przedstawiciele Urzędu Dzielnicy, przedstawiciele PKP PLK, eksperci z zakresu urbanistyki, prawa i konsultacji społecznych. Zapraszamy do zapoznania się z Programem  spotkania.

Program spotkania

g.12:00
I. Co dalej z przestrzenią dworca PKP Warszawa Włochy? Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym.

1. Możliwości wpływu mieszkańców Włoch na kształtowanie przestrzeni wokół stacji PKP Warszawa Włochy w aktualnym stanie formalno-prawnym tj. po unieważnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska
Grzegorz A. Buczek – Towarzystwo Urbanistów Polskich, Wydział Architektury PW;
Przemysław Kastyak – Kancelaria Prawnicza Magnusson

2. Intencje i zamiary Miasta Stołecznego Warszawy co do sposobu postępowania po unieważnieniu planu w tym :
* Czy rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody zostanie zaskarżone do WSA?
* Jeśli nie, to kiedy Urząd planuje (możliwie najkrótszy termin) realizację zaleconego powtórzenia procedury planu i w jakim
zakresie?
* Czy w wyłożonym ponownie projekcie planu będą powtórzone ustalenia dla terenów około dworcowych, w tym rozwiązań
drogowych?
* Czy możliwe jest ogłoszenie przez m.st. Warszawa konkursu architektonicznego na zabudowę i rozwiązania komunikacyjne
na terenach około dworcowych?
Marek Mikos – p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (obecność do
potwierdzenia)

3. Dyskusja i wnioski

godz. 12:45
II. Plan modernizacji podmiejskiej linii kolejowej 447, w tym historycznego przejścia podziemnego we Włochach – c.d. dialogu mieszkańców Włoch z PKP PLK

1. Przedstawienie elementów projektu budowlanego modernizacji przejścia podziemnego pod stacją Warszawa Włochy w
aspekcie funkcjonalnym i estetycznym, w tym zakres zaleceń konserwatorskich.
2. Przedstawienie miejsca i sposobu ekspozycji odkrytych w listopadzie 2014r, historycznych napisów (rozkład jazdy).
3. Procedura wg. której możliwa jest budowa przez samorząd warszawski bezkolizyjnego przejścia dla pieszych na wysokości
ul. Sklepowej.
Kazimierz Peryt – Dyrektor Projektu, Zespół ds. Konsultacji Społecznych, Region Centralny Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Magdalena Sierocińska – gł. specjalista, Zespół ds. Konsultacji Społecznych, Region Centralny Centrum Realizacji
Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4. Dyskusja i wnioski

13:30    Przerwa

godz. 13:45
III. Ogrody Kosmosu – potencjalne Warszawskie Centrum Lokalne

1. Dotychczasowe projekty zagospodarowania tzw. Ogrodów Kosmosu i terminy możliwych konsultacji
Michał Wąsowicz – Burmistrz Dzielnicy Włochy
Iwona Bielawska i Paweł Gnieszawa Słodkowski – Wydz. Ochrony Środowiska Urząd Dzielnicy Włochy
2.  Warszawskie Centra Lokalne (i Włochowskie Skwery Miejskie)
Członkinie Zespołu eksperckiego WCL:
Anna Domaradzka – Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Sadowy – OW SARP
3. Dobre praktyki konsultacyjne – przykłady warszawskie
Martyna Cziszewska, doktorantka w Katedrze Sztuki Krajobrazu  SGGW w  Warszawie
Ewa Zielińska, prezeska Stowarzyszenia Kulturotwórczego Miastodwa, doktorantka w  Instytucie Stosowanych Nauk
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
4. Dyskusja i wnioski

IV. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Moderatorka spotkania: Ewa Zielińska
Organizator: Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, wlochy@wlochy.org.pl ,tel.602498257

Spotkanie jest częścią projektu Aktywni mieszkańcy kształtują przestrzeń Miasta Ogrodu Włochy realizowanego przy wsparciu programu Obywatele dla Demokracji prowadzonego przez Fundację Batorego.

Przewiń do góry