Złożyliśmy wnioski do nowego studium Warszawy

Już tylko do 9 stycznia można składać swoje postulaty do nowego studium Warszawy. Dziś zawieźliśmy wnioski, które przygotowywaliśmy wspólnie z mieszkańcami do Biura Architektury i Planowania m.st. Warszawy.

Urząd Miasta rozpoczął w tym roku prace nad nowym studium dla Warszawy. Czym jest właściwie studium? To swoista „konstytucja przestrzenna”, która określa jak miasto powinno się rozwijać przez kolejne dekady. To bardzo obszerny dokument, który zawiera wytyczne dla zabudowy, lokalizacji terenów zielonych, układu komunikacji, ochrony zabytków i kształtowania ładu przestrzennego. Co ważne, ze studium muszą być zgodne zapisy planów miejscowych. Obecnie trwa etap składania wniosków do studium. Każdy mieszkaniec może przygotować i złożyć własny wniosek najpóźniej do 9 stycznia 2019 r.

Nasze Stowarzyszenie zorganizowało w grudniu 2018 r. spotkanie dla zainteresowanych mieszkańców w MALu na ul. Rejonowej, podczas którego wspólnie pisaliśmy wnioski do nowego studium.

Tych, którzy nie zdążą już złożyć swoich postulatów zachęcamy do wypełnienia geoankiety. Więcej szczegółów tutaj. 

Przewiń do góry