„Gazeta Stołeczna” o naszym spotkaniu z Burmistrzem Włoch

W stołecznym dodatku do Gazety Wyborczej ukazał się artykuł relacjonujący zorganizowane przez STOWARZYSZENIE SĄSIEDZKIE WŁOCHY spotkanie z Burmistrzem Michałem Wąsowiczem, które odbyło się w dniu 15 listopada 2007 roku (czwartek) w Szkole Podstawowej nr 94 przy ulicy Cietrzewia 22a.

Tematem było podsumowanie działań zadeklarowanych mieszkańcom Włoch przez Burmistrza, w wyniku poprzedniego spotkania w dniu 30 marca 2007 roku, dotyczących: ładu przestrzennego Miasta Ogrodu Włochy, lotniska, kina Olsztyn, kompleksu rekreacyjnego na terenie Fortu Włochy, programu dbałości o Miasto Ogród Włochy.

Spotkanie stanowiło kolejny element kampanii Fundacji Batorego oraz Stowarzyszenia Szkoła Liderów „Masz głos, masz wybór”, którą na terenie Włoch koordynuje STOWARZYSZENIE SĄSIEDZKIE WŁOCHY.

ARTYKUŁ W „GAZECIE STOŁECZNEJ”

Przewiń do góry