Plasomat to nazwa dawnej włochowskiej fabryki pras automatycznych zlokalizowanej pomiędzy ul. Techników, Szczęsną i Drukarzy. Nasze Stowarzyszenie w latach 2004-2006 zabiegało u władz miasta i dzielnicy o przejęcie tego terenu od syndyka i urządzenie w nim obiektów publicznych, które mogłyby służyć mieszkańcom naszej dzielnicy.

24 marca 2004 r. złożyliśmy do ówczesnego Wiceprezydenta Warszawy Roberta Draby wniosek o podjęcie rokowań z syndykiem masy upadłościowej byłej Fabryki PLASOMAT celem nabycia tej nieruchomości na cele publiczne o zasięgu lokalnym. W maju nasze starania poparła Rada Dzielnicy. W lipcu Robert Draba zapewnił nas, iż wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie po zebraniu niezbędnych opinii. Niestety na odpowiedź przyszło nam czekać bardzo długo.

W międzyczasie wspólnie z mieszkańcami przeprowadziliśmy akcję składania wniosków do planu miejscowego dla terenu na północ od Popularnej, w których także wnosiliśmy o przeznaczenie terenów byłego Plasomatu na inwestycje celu publicznego.

Odpowiedź na nasz wniosek skierowany do wiceprezydenta Warszawy z 2004 roku otrzymaliśmy dopiero w lipcu 2006 roku (i to po złożeniu przez nas skargi na opieszałość ratusza!). Po ponad dwóch latach zwodzenia, dowiedzieliśmy się, że miasto zasłoniło się brakiem środków finansowych, a władze dzielnicy Włochy podjęły działania tylko na rzecz zakupu fragmentu działki z przeznaczeniem pod budowę przychodni zdrowia (na ul. Cegielnianej). Niestety pozostały teren z 6,5 ha po dawnej fabryce Plasomatu zamiast służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców, trafił w ręce dewelopera.

Historia działki po Plasomacie, to niestety klasyczny przykład tego jak wzorcowo zmarnować potencjał przestrzenny w mieście.

Działania Stowarzyszenia na rzecz pozyskania terenu po Plasomacie

Przewiń do góry