W 2018 roku, dzięki wsparciu z Programu Grantów Lokalnych BNP Paribas S.A. ruszyliśmy z cyklem Sąsiedzkich Śniadań we Włochach. To seria kameralnych spotkań, w ramach których mieszkańcy mogą lepiej się poznać i zintegrować, a także porozmawiać o ważnych dla dzielnicy sprawach.

Idea Sąsiedzkich Śniadań we Włochach

Idea Sąsiedzkich Śniadań narodziła się podczas Festiwalu Otwarte Ogrody w 2016 roku. To wtedy po raz pierwszy nasze Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie w takiej formule z udziałem mieszkańców Włoch. Naszym gościem był wówczas Dyrektor i przedstawiciele Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, z którymi rozmawialiśmy o tym w jaki sposób mieszkańcy mogą wykorzystywać miejskie narzędzia w swojej aktywności lokalnej.

W formule Sąsiedzkich Śniadań zależy nam na tym, żeby serdeczna, sąsiedzka atmosfera szła w parze z merytoryczną rozmową przy wspólnym stole. Dlatego w śniadaniach uczestniczą zaproszeni przez nas specjalni goście i eksperci np. z obszaru zieleni, architektury czy ochrony zabytków, którzy odpowiadają podczas spotkań na pytania i postulaty mieszkańców.

Pierwsze śniadanie w 2018 roku odbyło się 17 marca, a naszym gościem była dyrektor ZGN Włochy Aneta Pozowska.

Drugie śniadanie odbyło się 7 kwietnia z udziałem Michała Krasuckiego – Stołecznego Konserwatora Zabytków. 

Trzecie śniadanie odbyło się w maju 2018 roku z udziałem zastępcy dyrektora Biura Architektury i Planowania m.st. Warszawy Pawła Sawickiego.

Czwarte śniadanie było częścią Festiwalu Otwarte Ogrody w czerwcu w 2018 r., a naszymi gośćmi byli przedstawiciele Zarządu Zieleni.

Przewiń do góry