Włochowskie Skwery Miejskie to projekt Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy zainaugurowany w 2013 roku, w ramach którego zabiegamy o to, żeby na niezagospodarowanych lub zaniedbanych działkach na terenie naszej dzielnicy powstawały estetyczne przestrzenie służące mieszkańcom. Nie zawsze musi się to wiązać z dużymi inwestycjami – w niektórych przypadkach jest to kwestia uporządkowania istniejącej zieleni i ścieżek czy dosadzenia drzew, krzewów i kwiatów.

Nasze działania w ramach projektu „Włochowskich Skwerów Miejskich”

  • 30 kwietnia 2013 roku spotkaliśmy się ws. Włochowskich Skwerów Miejskich m.in. z burmistrzem Michałem Wąsowiczem i ówczesnym wiceburmistrzem Andrzejem Krupińskim, którzy wyrazili wówczas akceptację dla wspólnego projektu. Na spotkaniu omówiliśmy pierwsze działania ze strony Urzędu Dzielnicy i naszego Stowarzyszenia. Przede wszystkim Urząd zobowiązał się wówczas pojąć działania celem zapewnienia dla działki u zbiegu ul. Plastycznej i Sympatycznej (byłe ogródki działkowe naprzeciwko Lidla) przeznaczenia na funkcje celu publicznego. Trzeba bowiem pamiętać, że dzisiejszy teren tzw. Ogrodów Kosmosu miasto planowało przeznaczyć pod zabudowę! Cieszymy się, że w tym miejscu już wkrótce powstanie piękny park.
  • W maju 2013 roku oficjalnie zainaugurowaliśmy projekt Włochowskich Skwerów Miejskich. Wspólnie z mieszkańcami spotkaliśmy się na terenie dzisiejszych Ogrodów Kosmosu, a także na działce na ul. Naukowej, by porozmawiać o potencjale tych terenów. Zebraliśmy wówczas także pierwsze ankiety z oczekiwaniami mieszkańców dotyczącymi skwerów we Włochach. Wyniki przekazaliśmy władzom dzielnicy.
  • W 2014 roku na skwerze na ul. Naukowej pojawiła się siłownia plenerowa. W 2017 roku dzięki realizacji projektu jednego z mieszkańców Przemysława Gana w ramach budżetu obywatelskiego, pojawił się w tym miejscu także naturalny plac zabaw.
  • W maju 2015 roku przeprowadziliśmy wspólnie z mieszkańcami symboliczną akcję sadzenia kwiatów na skwerze na ulicy Naukowej.
  • W II i III kwartale 2015 roku nasze Stowarzyszenie przeprowadziło specjalne ankiety mające na celu zbadanie oczekiwań mieszkańców wobec projektu „Włochowskich Skwerów Miejskich”. W badaniu wzięło udział łącznie 365 mieszkańców. Z racji przyjętej metody badania, nie miało ono charakteru w pełni reprezentatywnego, wskazało nam jednak wyraźnie kierunki działań. 97% osób, które wypełniło ankietę uznało, że we Włochach istnieje potrzeba tworzenia kolejnych skwerów miejskich. Mieszkańcy jako główne funkcje skwerów wskazywali: miejsce relaksu (np. z ławkami, leżakami, fontannami, oczkiem wodnym); mini-ogrody miejskie z dominacją kwiatów i krzewów czy miejsce organizacji spotkań mieszkańców i kameralnych imprez plenerowych. Wśród potencjalnych lokalizacji dla tworzenia Włochowskich Skwerów Miejskich mieszkańcy wskazywali w ankietach m.in. Ogrody Kosmosu, teren u zbiegu ul. Chrościckiego i ul. Obywatelskiej, teren ul. Dźwigowej (między ul. Redaktorską a Parowcową), ul. Potrzebną róg Plastycznej, ul. Techników przy ul. Owalnej. Wśród spontanicznych wskazań mieszkańców (lokalizacje nie umieszczone wcześniej na liście ankietowej) znalazły sie także wnioski o zagospodarowanie placu na rogu ul. Chrościckiego i ul. Rybnickiej (teren przed budynkiem TBS), a także okolice Solipskiej, Fasolowej, Zapustnej.
  • Pod koniec 2015 roku nasze Stowarzyszenie zwróciło się do Urzędu Dzielnicy, a także Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Oczyszczania Miasta z prośbą o analizę lokalizacji wskazanych w ankietach mieszkańcó i tam gdzie to możliwe podjęcie działań na rzecz ich przekształcenia w skwery. Na odpowiedź władz dzielnicy przyszło nam czekać blisko rok. W piśmie otrzymanym 7 listopada 2016 roku Urząd Dzielnicy poinformował nas, że wytypował do realizacji trzy skwery: teren na rogu ul. Rybnickiej i ks. J. Chrościckiego, teren na rogu Plastycznej i ul.Potrzebnej, teren wzdłuż ul Dźwigowej między ul. Redaktorską i Parowcową.
Przewiń do góry