Od 2014 roku nasze Stowarzyszenie prowadziło aktywny dialog z PKP PLK mający na celu zachowanie podczas zapowiadanej modernizacji stacji PKP Włochy cennych detali architektonicznych.

Chodzi o tablice i napisy z charakterystyczną dla naszej stacji typografią (m.in. „Do Starych Włoch, do Nowych Włoch”), odtworzenie zabytkowych przedwojennych płytek, a także odkryty w listopadzie 2014 roku stary rozkład jazdy namalowany na jednej ze ścian tunelu.

Nasze działania:

  • W lipcu 2014 r. przygotowaliśmy wnioski do dokumentacji projektowej modernizacji linii 447, w której wnosiliśmy o modernizację tunelu w duchu przedwojennej architektury, w tym uwzględnienie charakterystycznych dla tego miejsca kafli oraz napisów zgodnych z istniejącą tam historyczną typografią.
  • gdy w listopadzie 2014 roku w przejściu podziemnym pod stacją PKP Włochy odkryte zostały fragmenty historycznego rozkładu jazdy, nasze Stowarzyszenie od razu skierowało do PKP PLK, a także Stołecznego Konserwatora Zabytków wniosek o ich zachowanie i wyeksponowanie.
  • w styczniu 2015 roku z inicjatywy naszego Stowarzyszenia apel do PKP PLK skierowały również włochowskie organizacje pozarządowe. W liście organizacje wniosły o uwzględnienie w koncepcji przebudowy przejścia podziemnego: odtworzenia zabytkowych płytek, wyeksponowania charakterystycznej typografii i historycznych napisów „Do Starych Włoch, do Nowych Włoch”, a także wyeksponowania odkrytego w listopadzie historycznego rozkładu jazdy. List podpisały Fundacja Stare Nowe Moje Włochy, Stowarzyszenie Mieszkańców Kamienice Włochy, Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, Fundacja Willa Jasny Dom oraz Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy. Sygnatariuszem listu była także radna naszego Stowarzyszenia Klaudia Jastrzębska.
  • w maju 2015 roku zaprosiliśmy PKP PLK na spotkanie „Jak ocalić Miasto Ogród Włochy?” we włochowskiej Adzie. Przedstawiciele spółki poinformowali wówczas mieszkańców o pozytywnym odniesieniu się do naszych postulatów i podkreślili, że w ramach robót przeprowadzonych zostanie wiele prac odtworzeniowych z zachowaniem historycznych elementów stacji.
  • w kwietniu 2017 odbyło się posiedzenia włochowskiej komisji ładu przestrzennego i ochrony środowiska poświęcone szczegółom rozpoczynającego się w czerwcu remontu linii kolejowej 447. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele PKP PLK, do których skierowaliśmy pytanie o szczegóły odtworzenia i zachowania zabytkowych elementów. Niestety podczas komisji otrzymaliśmy dość ogólne odpowiedzi, stąd pod koniec maja skierowaliśmy do PKP PLK kolejne pismo z prośbą o jasną deklarację m.in. dot. sposobu wyeksponowania starych napisów.
  • W czerwcu 2017 r. otrzymaliśmy informację na piśmie, w którym spółka ostatecznie potwierdziła, że w ramach trwającego remontu w przejściu zostaną odtworzone płytki nawiązujące do tych przedwojennych (mają mieć analogiczny kształt i kolor) – wykonawca jest zobligowany do pozyskania w tej kwestii szczegółowych zaleceń konserwatorskich. Ponadto z pisma wynikało, że tablice kierunkowe „Do Starych Włoch, do Nowych Włoch” oraz historyczny rozkład jazdy zostały odpowiednio zabezpieczone i będą ponownie wyeksponowane w przejściu podziemnym zgodnie z wytycznymi Stołecznego Konserwatora.
  • W 2020 r. w ramach remontu linii 447 w przejściu podziemnym rzeczywiście udało się odtworzyć płytki nawiązujące do historycznych. Udało się także zachować zabytkowy rozkład jazdy, który wraz z fragmentem ściany został wydobyty na powierzchnię placu, gdzie docelowo ma być umieszczony w specjalnej gablocie. Niestety według naszej oceny historyczne napisy w tunelu pod stacją zostały odtworzone niezgodnie ze standardami typograficznymi. Więcej o naszych działaniach w tej sprawie: http://wlochy.org.pl/dzialania-ssw/odpowiedz-pkp-plk-ws-nieprawidlowego-odtworzenia-historycznych-napisow/
    http://wlochy.org.pl/dzialania-ssw/odzyskalismy-stara-tablice-ze-stacji-warszawa-wlochy/
Przewiń do góry