Budżet obywatelski we Włochach – pierwsza edycja

Zespół ds. budżetu partycypacyjnego we Włochach na drugim swoim posiedzeniu w dniu 25 listopada wypracował propozycję podziału terytorialnego dzielnicy na 4 obszary (mapa) oraz przydzielił mieszkańcom każdego z obszarów po 136.656 PLN (1/4 łącznej kwoty 546.626 PLN przewidzianej do podziału z budżetu 2015 roku).

Propozycje te poddane są teraz pod konsultacje społeczne.

Uwagi lub poparcie dla tej propozycji mieszkańcy mogą przekazywać pod adres konsultacjewlo@um.warszawa.pl lub składać do specjalnie opisanych pudełek wystawionych w:
– Urzędzie Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257,
– Budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Sierpnia 36a,
– Szkole Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31,
– Bibliotece przy ul. Ks. J. Chrościckiego 2,
– Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a.
Konsultacje trwają do 31 grudnia 2013 r.

2. Aktualny zakres i harmonogram przygotowania i realizacji budżetu partycypacyjnego podany jest na stronie Miasta  (zapoznaj się z dokładnym harmonogramem ).
W ramach tych samych konsultacji (do 31 grudnia 2013 r.) powinien być jeszcze zaopiniowany przez mieszkańców,  przygotowany przez dzielnicowy Zespół ds. budżetu partycypacyjnego projekt przebiegu budżetu partycypacyjnego, w tym:
* zaplanowanie procesu zgłaszania projektów,
* zaplanowanie procesu edukacyjnego i wymiany informacji,
* zaplanowanie procesu weryfikacji zgłoszonych projektów,
* zaplanowanie procesu weryfikacji zgłoszonych projektów,
Opóźnienie prac włochowskiego Zespołu wynika z miesięcznego opóźnienia jego powołania w stosunku do przyjętego w Mieście harmonogramu, ale prawdopodobnie projekt przebiegu budżetu będzie tematem najbliższego posiedzenia Zespołu w dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w Sali 205 ratusza przy Al. Krakowskiej 257. A więc po tym terminie niezwłocznie przedstawimy ten projekt mieszkańcom.

3. Poza konsultacjami na poziomie dzielnicy, na poziomie Miasta prowadzone są konsultacje dotyczące projektu REGULAMINU BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO  i projektu Formularza zgłaszania projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2015. Te dwa dokumenty zostały wypracowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Pytania, uwagi, opinie dotyczące projektu Regulaminu i Formularza lub przebiegu budżetu partycypacyjnego w Warszawie można przekazać na FORUM

Opinie do wszystkich wymienionych projektów (Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i Centrum Komunikacji Społecznej) mieszkańcy Włoch będą mogli złożyć/zgłosić osobiście podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego zorganizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej w ratuszu dzielnicowym przy Al. Krakowskiej 257 dnia 19 grudnia 2013r o godzinie 18:00.
Podczas tego spotkania będzie prezentacja o tym czym jest budżet partycypacyjny i na czym polega, jak konstruowany jest budżet dzielnicowy, jakie są zadania własne dzielnicy, a także o przygotowywanych zasadach przebiegu budżetu partycypacyjnego.

W styczniu przyszłego roku ruszy realizacyjny etap budżetu  partycypacyjnego w Warszawie na 2015 r., czyli czas na składanie wniosków.

Z ramienia Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy wszelkich informacji Mieszkańcom udziela Jolanta Piecuch – Członek Zespołu ds Budzetu obywatelskiego, tel: 602498257

Przewiń do góry