Budżet partycypacyjny w pytaniach i odpowiedziach

Już jutro spotkanie informacyjno konsultacyjne dla mieszkańców na temat budżetu partycypacyjnego  (bp) we Włochach. Organizatorzy – Zarząd Dzielnicy Włochy i Centrum Komunikacji Społecznej (CKS), wyznaczyli termin 19 grudnia, godz.18.00 w ratuszu przy Al. Krakowskiej 257.

Prezentowany będzie sposób konstruowania budżetu miejskiego i załączników dzielnicowych, projekty: podziału dzielnicy Włochy na obszary bp, przydział kwot dla każdego obszaru oraz Regulamin przebiegu budżetu partycypacyjnego i formularz wniosku do budżetu partycypacyjnego.

Mimo niefortunnego, przedświątecznego terminu, warto wziąć udział w tym spotkaniu, bo to jedna z niewielu okazji aby pozyskać informacje o budżecie miasta i dzielnicy bezpośrednio ze źródła. To ważna wiedza obywatelska, która pozwala mieszkańcom lepiej monitorować plany i realizację polityki rozwoju dzielnicy prowadzoną przez zarząd dzielnicy. Ta wiedza przyda się wkrótce do składania przez mieszkańców wniosków do budżetu partycypacyjnego na 2015 r. Już 20.01.2014r mieszkańcy będa mogli zgłaszać wnioski, które będa musiały odpowiadać wyznaczonym warunkom, o których bedzie dyskusja na tym jutrzejszym spotkaniu.

Warto zapoznać się  z wstępnie zaproponowanym przez CKS Regulaminem przebiegu budżetu , który może jeszcze być na poziomie dzielnicy uzupełniony o dodatkowe spotkania informacyjne i konsulatacyjne, a także o dodatkowe elementy wspierające mieszkańców w procesie współtworzenia budżetu dzielnicy na 2015 rok. A tu link do proponowanego druku wniosku .

Konsultacje trwają do końca grudnia 2013 r. Obejmują: podział dzielnicy na obszary, podział środków do dyspozycji mieszkańców w każdym obszarze, oraz regulamin przebiegu procesu budżetu i wzór wniosku do budżetu.

Zapraszamy donaszej wcześniejszej szerszej informacji .

Przyjmując za najważniejsze celu budżetu partycypacyjnego we Włochach:
* edukację mieszkańców, w szczególnosci poprzez dostarczenie mieszkańcom wiarygodnej informacji o funkcjonowaniu budżetu
* aktywizację obywatelską mieszkańców i budowanie współpracy sąsiedzkiej i wzajemnego zaufania
* przełamanie barier w kontaktach urzedników z mieszkańcami
i traktując budżet partycypacyjny jako narzedzie realnego wpływu mieszkańców na wydatki budżetowe, które poprawią warunki mieszkania we Włochach, zachęcamy wszystkich mieszkańców do włączenia sie do tego projektu i do obecności na pierwszym spotkaniu informacyjnym przygotowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej.

Przypominamy, że wyniki głosowania mieszkańcow nad zgłoszonymi projektami będa wiążące dla zarządu dzielnicy przy sporządzeniu budżetu na 2015 rok.

style=”-size: 11pt; -family: Calibri”>

Przewiń do góry