Budżet Włoch na 2016 rok

Na ostatnim posiedzeniu Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jednym z punktów było poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wstępnego projektu do załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok. Podczas głosowania radni przyjęli uchwałę. Na co w przyszłym roku dzielnica planuje przeznaczyć pieniądze?

Wśród wydatków majątkowych znalazły się m.in. przebudowa ul. Chrościckiego w zakresie ścieżki rowerowej; budowa ul. Tynkarskiej; rozbudowa Gimnazjum nr 112 przy ulicy Solipskiej; rozbudowa SP 66 przy ul. Przepiórki; modernizacja oświetlenia na ul. Głubczyckiej, Dekarskiej, Latarnika, Dymnej, Kraszewskiego; urządzenie Ogrodów Kosmosu czy Fortu Okęcie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. remonty zasobu komunalnego, utrzymanie obiektów instytucji kultury, bieżące remonty dróg gminnych, czy zadania z zakresu ochrony środowiska.

Trzeba jednak pamiętać, że jest to wstępny plan i w niektórych przypadkach może on się zmienić. Nie wszystkie zadania będą wykonane w roku 2016. W przypadku niektórych zadań Urząd Dzielnicy musi „zamrozić” pewien budżet na większe inwestycje tak jak np. w przypadku Ogrodów Kosmosu.

Klaudia Jastrzębska 

Przewiń do góry