Ciężarówki na Potrzebnej: ZDM zapowiada punkt kontroli wagi pojazdów

Już wkrótce u zbiegu ul. Potrzebnej i ul. Gniewkowskiej ma powstać tzw. punkt kontroli statycznej, który będzie kontrolował wagę jadących w stronę Włoch ciężarówek. Taką informację podali przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich uczestniczący w posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się 28 lutego w Urzędzie Dzielnicy Włochy.

W komisji poza włochowskimi radnymi i mieszkańcami udział wzięli przedstawiciele Zarząd Dróg Miejskich Warszawa (ZDM), Biuro Polityki Mobilności i Transportu (BPMiT), włochowskiej Komendy Policji, Straży Miejskiej oraz Urzędu Dzielnicy Włochy. Zabrakło niestety przedstawicieli władz dzielnicy.

Posiedzenie komisji, której przewodniczy nasza radna Klaudia Jastrzębska, zostało zorganizowane w odpowiedzi na zgłaszany przez mieszkańców problem nadmiernego ruchu ciężarowego we Włochach. Codziennie ulicą Potrzebną (poza okresem długotrwałego mrozu) przejeżdżają setki ciężarówek, betoniarek etc. obsługujących firmy, które mają swoje siedziby na Odolanach. Podczas Komisji prezentację dotyczącą tego problemu wygłosił Marcin Kurnik – twórca facebookowego profilu Stop dla ciężarówek z Odolan we Włochach i członek naszego Stowarzyszenia.

Najważniejsze ustalenia z posiedzenia Komisji

1. ZDM potwierdził, że we Włochach łamane jest prawo i większość ciężarówek wjeżdża nielegalnie. ZDM potwierdził, że identyfikator C-16, który posiadają ciężarówki, nie pozwala na wjazd do strefy obowiązującej we Włochach
2. ZDM na potrzeby tej komisji zlecił samodzielne badania ruchu, które także potwierdzają, że ciężarówek potrafi być ponad 70 na godzinę i to w miesiącach zimowych, gdzie z uwagi na mniejszą ilość prowadzonych inwestycji zapotrzebowanie na usługi firm z Odolan jest 2-3 krotnie mniejsze, co oczywiście ma przełożenie na liczbę jeżdżących pojazdów ciężarowych
3. Potwierdzono przypuszczenia, że cześć ciężarówek zaczęła wyjeżdżać przez Włochy z powodu podjętych działań na Odolanach (w lutym wprowadzono tam zakaz poruszania się w godz. 20.00-8.00 oraz punkt kontroli wagi pojazdów)
4. ZDM podjął działania na rzecz stworzenia punktu do kontroli statycznej przy skrzyżowaniu ul. Potrzebnej i Gniewkowskiej. Ma zarezerwowane na to finansowanie. Jednak możliwość kontroli ciężarówek może być tylko przy współpracy z Policją. Punkt kontroli pozwoli jednostkowo wyłapywać przeciążone ciężarówki, ma to chronić także jezdnie przed dalszymi zniszczeniami
5. ZDM podjął także działania odnośnie zmiany godzin zakazu wjazdu dla ciężarówek – tj. jak na Odolanach czyli w godz. 20.00 – 8.00. Zmiany prawdopodobnie zostaną wdrożone w I półroczu 2018
6. ZDM pozytywie opiniuje wdrożenie strefy tempo 30 na swoich drogach (np. na Potrzebnej), jednak BPMiT sugeruje przemyślenie tych działań, gdyż wiąże się to z wybudowaniem nowych rozwiązań spowalniających ruch (np. progi)
7. BPMiT wystosowało w dniu 9 lutego pismo do Komendy Stołecznej Policji z prośbą o zwiększenie liczby kontroli przez wydział ruchu drogowego na ulicy Potrzebnej.
8. Wszystkie służby zalecają montaż na ul. Potrzebnej całodobowego monitoringu elektronicznego, który umożliwiłby nagrywanie wykroczeń popełnianych przez kierowców ciężarówek i przesyłanie odpowiedniego materiału dowodowego wraz ze zgłoszeniem do Policji. Co ważne, monitoring w pełni automatyczny jest tylko w gestii Inspekcji Transportu Drogowego, natomiast monitoring miejski musi polegać na indywidualnym zgłaszaniu wykroczeń do Policji, która będzie musiała przeprowadzić całe postępowanie do wykrycia sprawcy. Podjęte zostaną działania dążące do zabezpieczenia środków na zakup i instalacje monitoringu przez Urząd Dzielnicy Włochy.
9. Straż Miejska praktycznie nie ma narzędzi ani uprawnień do kontrolowania pojazdów poruszających się ul. Potrzebną.
10. Policja twierdzi reaguje na każde wykryte przekroczenie, jej przedstawiciel nie był jednak w stanie zadeklarować zwiększenia liczby kontroli na ul. Potrzebnej. Mieszkańcom doradzono zgłaszanie wykroczeń (w szczególności przekroczeń prędkości) na stronie https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Przemek Gan, Marcin Kurnik, Klaudia Jastrzębska, m

Przewiń do góry