Czas składania wniosków do planu miejscowego Rakowa

Na stronie Miasta jest już ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa, a więc rozpoczyna się termin składania wniosków do tego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN, plac Defilad 1, piętro XIII, pokój 1349, 00-901 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do m.p.z.p. obszaru Rakowa”) w terminie do 7 maja 2012 roku.

Wszystkie szczegóły wraz z mapą obszaru i formularzem wniosku w ogłoszeniu . Wszystkie szczegóły wraz z mapą obszaru i formularzem wniosku w ogłoszeniu .

I pamiętajmy, że to do tego planu możemy składać wnioski na sposób zagospodarowania  nieruchomości, na której MPO planuje zbudować swoją bazę. Przyszedł właśnie czas aby w sposób demokratyczny, z uwzględnieniem głosów obywateli, zaprojektować przyszłe funkcje dla opuszczonego dzisiaj dużego obszaru dzielnicy pomiędzy torami kolejki WKD a Al.Krakowską i pomiędzy torami kolei radomskiej a ul. Krakowiaków.

Przewiń do góry