Facebook Youtube

Inicjatywa lokalna w Warszawie: jak? gdzie? kiedy?

Masz ciekawy pomysł na działanie w swojej okolicy, ale nie masz środków, by go sfinansować? Sprawdź czym jest narzędzie „inicjatywy lokalnej”.

Tzw. inicjatywa lokalna to forma współpracy między samorządem a mieszkańcami, którą wprowadzono w Warszawie w 2013 roku. Na czym dokładnie polega? Najprościej ujmując: jeśli masz pomysł, miasto może dofinansować jego realizację. Jest jednak kilka warunków, które trzeba spełnić.

Co trzeba wiedzieć?
Działania, które mieszkańcy mogą zgłaszać powinny dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów: rozwój społeczności lokalnych, promocja wolontariatu, podtrzymywanie tradycji, kultura, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, ochrona przyrody i zieleń, edukacja, sport lub bezpieczeństwo publiczne.
Wniosek na odpowiednim formularzu muszą złożyć minimum dwie osoby lub organizacja pozarządowa. Składa się go w Urzędzie m.st. Warszawy. Propozycje projektów można zgłaszać przez cały rok, nie ma tu żadnych terminów granicznych.

Ocena wniosku
Najważniejszym kryterium oceny wniosku jest jego przydatność dla lokalnej społeczności. Wysoko punktowany jest wkład pracy społecznej mieszkańców, który warto przewidzieć przy konstruowaniu projektu.Oceniany jest także stan przygotowania do realizacji działania, forma udziału mieszkańców, a także poziom dofinansowania, o który się występuje. Odpowiedź na wniosek powinna nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia go w urzędzie.
Co ważne, jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozstrzygnięty, miasto nie przekazuje pieniędzy bezpośrednio mieszkańcom. Samorząd może zlecić i opłacić prace (np. budowlane), zapłacić za wynajem sprzętu czy kupić materiały. Nie przekaże jednak bezpośrednio dotacji na konto wnioskodawców.

Przykłady inicjatywy lokalnej
Do końca 2014 roku na terenie Warszawy zrealizowano 9 inicjatyw lokalnych. Jednym z takich projektów było „Upiększenie ulicy Oleandrów” w Śródmieściu. W jego ramach miasto sfinansowało montaż ławek i ozdobnych donic z zielenią. Łączna wartość inicjatywy wyniosła 13 200 zł, z czego 12 000 wyłożył samorząd. Z kolei na Szczęśliwicach mieszkańcy wnieśli o zaprojektowanie i wykonanie ścieżki edukacyjnej przedstawiającej życie i zwyczaje ptaków mieszkających w tej części Warszawy. Łączna wartość projektu wyniosła 38 000 zł, z czego wkład miasta: 20 700 zł.

Inicjatywa lokalna może być więc skutecznym sposobem wcielenia w życie naszych pomysłów. Więcej informacji o tym narzędziu możecie znaleźć na stronie: www.inicjatywa.um.warszawa.pl. Zachęcamy do lektury. 

Przewiń do góry