Konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020

Od 16 maja do 15 czerwca 2016 r. trwają konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r.”. Dokument ten będzie wskazywał strategiczne kierunki w zakresie ochrony środowiska w stolicy na najbliższe kilka lat. Otwarte spotkanie dla mieszkańców, z udziałem Michała Olszewskiego – zastępcy prezydenta Warszawy, pracowników Urzędu Miasta oraz ekspertów odbędzie się 31 maja (wtorek) w sali Darczyńców Biblioteki Narodowej (al. Niepodległości 213) w godz. 17.00–20.00.

– Program będzie swego rodzaju drogowskazem dla naszych działań, w zakresie ochrony środowiska, na najbliższe lata. Będzie m.in. wskazywał, jakimi zasadami mamy się kierować tworząc inne dokumenty strategiczne miasta. Dlatego też tak istotny jest udział mieszkańców w tych konsultacjach. Chcemy by głos warszawiaków był odzwierciedlony również w tym programie – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. 
 
Z konsultowanym dokumentem można zapoznać się wchodząc na strony internetowe zielona.um.warszawa.pl, bip.warszawa.pl/bos oraz konsultacje.um.warszawa.pl. Dokument jest także udostępniony zainteresowanym mieszkańcom w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9 pok. 504) – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.
 
Uwagi i wnioski do dokumentów można przekazywać:

  • style=”line-height: 15px;”>pisemnie (osobiście lub pocztą na adres Biura Ochrony Środowiska, pl. S. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa),
  • style=”line-height: 15px;”>drogą elektroniczną (poprzez formularz kontaktowy na stronie zielona.um.warszawa.pl/pos albo na adres: pos@um.warszawa.pl),
  • style=”line-height: 15px;”>w trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 31 maja 2016 r.
Przewiń do góry