Miasto dla Policji

Na sesji 15 stycznia radni Warszawy podjęli uchwałę o przekazaniu Komendzie Stołecznej Policji środków budżetowych do 3,4 mln zł z przeznaczeniem na rekompensaty za ponadnormatywny czas służby policjantów (uchw. IV/57/2015). Zakłada się, że w bieżącym roku wykonanych zostanie 17 tysięcy dodatkowych ośmiogodzinnych służb policyjnych, co umożliwi skierowanie ich do obszarów miasta najbardziej zagrożonych przestępczością.


Określenie kwot przypadających na poszczególne komendy rejonowe nastąpi w porozumieniu, którego partnerami będą komendanci rejonowi. Jednocześnie na nagrody dla policjantów Miasto przeznaczyło w 2015 r. 500 tys. PLN. (uchw. IV/56/2015)

Przewiń do góry