Nowa inwestycja na ul. Solipskiej i ul. Fasolowej

W Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pojawiło się obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch niezależnych zespołów budynków na ul. Solipskiej i Fasolowej.

Inwestycja będzie budowana w dwóch etapach, ze wspólnym garażem podziemnym, drogami wewnętrznymi wraz z ogólnodostępnymi miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na części działki ew. nr 102 i 103 obręb 2-08-29, przy ul. Fasolowej i ul. Solipskiej w Dzielnicy Włochy.

LINK DO OBWIESZCZENIA: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/OS/postepowania/srodowiskowe/wszczete/2018/Budowa_dwoch_niezaleznych_zespolow_budynkow__ktore_beda_stanowic_dwa_kolejne_etapy__ze_wspolnym_gara.htm

W związku z wieloletnimi sporami związanymi z chaotyczną zabudową naszej dzielnicy Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy postanowiło poinformować m.in. za pośrednictwem naszej strony o planowanej inwestycji. Przyjęte rozwiązania dotyczące zawiadamiania stron postępowania mogą być nie wystarczające w naszej ocenie, mimo, że są zgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Zgodnie z prawem, osoby będące stronami (np. sąsiedzi inwestycji), mogą zapoznać się z aktami sprawy, zgłaszać uwagi, a co najważniejsze przysługuje im prawo odwołania się od wydanej decyzji. Są to bardzo istotne kwestie, gdyż już na tym etapie można zapoznać się z zakresem planowanych prac i próbować je zmienić jeśli są zbyt duże albo nie wystarczające.

Widok z lotu ptaka na działkę między ul. Solipską i Fasolową, gdzie planowana jest inwestycja

Widok z lotu ptaka na działkę, dla której toczy się postępowanie

Jeśli wśród Was są osoby zainteresowane lub są stronami postępowania gorąco zachęcamy do wysłania próby do urzędu o udostępnienie materiałów i zgłaszanie uwag. Wczesne włączenie się do postępowania zwiększa szanse na wpływ na inwestycję.

Przemysław Gan

Przewiń do góry