Nowe (stare) władze dzielnicy Włochy

W tym tygodniu Rada Dzielnica Włochy zdecydowała, że burmistrzem Włoch będzie przez kolejną kadencję Jarosław Karcz. Wiceburmistrzem będzie także nadal Monika Kryk. Zmiana nastąpiła jedynie na stanowisku drugiego wiceburmistrza – Sebastiana Pilińskiego zastąpił Dominik Wymysłowski.

Nowy zarząd Dzielnicy składa się w całości z polityków Koalicji Obywatelskiej (w zeszłym roku dzielnicą rządziła koalicja KO-Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy).

Podział kompetencji w Zarządzie Dzielnicy wygląda następująco:

Burmistrz Jarosław Karcz

Nadzoruje:

 • Wydział Budżetowo-Księgowy
 • Wydział Infrastruktury i Inwestycji
 • Wydział Kadr
 • Wydział Prawny
 • Wydział Obsługi Rady
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Oświaty i Wychowania
 • Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej
 • Zespół Spraw Społecznych
 • Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej
 • Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontaktów z Mediami

oraz koordynuje współpracę z:

 • Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Włochy,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty-Włochy m.st. Warszawy, szkołami, przedszkolami i placówkami oświaty położonymi na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i niezaliczonymi uchwałą Rady m.st. Warszawy do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym.

Wiceburmistrz Monika Kryk

Bezpośrednio nadzoruje realizację spraw lokalnych przez Wydziały i Zespoły dla Dzielnicy:

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich
Wydział Zasobów Lokalowych

oraz koordynuje współpracę z:

Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy,
Domem Kultury „Włochy”,
Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Wiceburmistrz Dominik Wymysłowski

Bezpośrednio nadzoruje realizację spraw lokalnych przez Wydziały i Zespoły dla Dzielnicy:

Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji
Wydział Nieruchomości
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Wydział Zamówień Publicznych
Zespół Informatyki

oraz koordynuje współpracę z:

Delegaturą Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Włochy
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy.

Przewiń do góry