Nowe władze we Włochach

Podczas drugiej sesji nowej Rady Dzielnicy Włochy, która odbyła się 23 listopada 2018 r. został wybrany nowy burmistrz Włoch i jego dwóch zastępców.

Burmistrzem Włoch został Artur Wołczacki z PO/Koalicja Obywatelska – dotychczasowy Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany, a wcześniej Woli. Zastępcami Burmistrza zostali Monika Kryk (Nowoczesna/Koalicja Obywatelska) i Sebastian Piliński (Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy).

Podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Dzielnicy Włochy

Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Artur Wołczacki  bezpośrednio nadzoruje realizację spraw lokalnych przez Wydziały i Zespoły dla Dzielnicy:

 1. Wydział Organizacyjny
 2. Wydział Obsługi Rady
 3. Wydział Architektury i Budownictwa
 4. Wydział Budżetowo-Księgowy
 5. Wydział Nieruchomości
 6. Zespół Infrastruktury
 7. Zespół Inwestycji
 8. Zespół Kadr
 9. Zespół Radców Prawnych
 10. Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej.

Monika Kryk Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy bezpośrednio nadzoruje realizację spraw lokalnych przez Wydziały i Zespoły dla Dzielnicy:

 1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
 2. Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich
 3. Wydział Zamówień Publicznych
 4. Wydział Zasobów Lokalowych
 5. Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
 6. Zespół Informatyki.

Sebastian Piliński Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy bezpośrednio nadzoruje realizację spraw lokalnych przez Wydziały i Zespoły dla Dzielnicy:

 1. Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania
 2. Wydział Ochrony Środowiska
 3. Wydział Obsługi Mieszkańców
 4. Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
 5. Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia
 6. Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji
 7. Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami.
Przewiń do góry