Ogród do zabawy – zgłoś lokalizację we Włochach!

Tego lata w Warszawie powstaną ogrody do zabawy — miejsca twórczej i swobodnej zabawy z użyciem naturalnych materiałów: kamieni, szyszek, kory, pieńków. Ogrody będę budowane na podstawie koncepcji stworzonej przez mieszkańców we współpracy z artystami.

Jak zgłosić lokalizację?

Mieszkańcy mogą zgłaszać lokalizacje dla ogrodów do zabawy w terminie od 25 maja do 8 czerwca za pomocą elektronicznego formularza: https://badaniamiast.typeform.com/to/zVO4ko

Po zamknięciu zgłoszeń, w następnym etapie wszystkie wskazane przez mieszkańców miejsca będą weryfikowane pod kątem możliwości realizacji projektu na danym terenie. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór pięciu zwycięskich lokalizacji nastąpi 14 czerwca br. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń spełniających wymogi organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wskazania lokalizacji działań.

Ogród zabawy blisko natury

Celem konkursu jest wyłonienie pięciu miejsc, gdzie dzieci będą mogły aktywnie spędzić czas i rozwijać swoją wyobraźnię w naturalnej przestrzeni. Ogrody do zabawy będą budowane na terenach zielonych wyłącznie z naturalnych materiałów: kamieni, szyszek, kory, pieńków, na podstawie koncepcji stworzonej przez mieszkańców we współpracy z zaangażowanymi w projekt artystami. Realizacja tych miejsc nastąpi w formie spotkań w plenerze i działań warsztatowych, dzięki czemu każdy projekt będzie autorski i niepowtarzalny.

Przy tworzeniu ogrodów do zabawy z mieszkańcami będzie współpracowała grupa artystów, mianowicie: Jaśmina Wójcik – artystka, edukatorka, autorka działań społecznych wokół tematu miasta, Robert Czajka – artysta, konstruktor, autor zabawek dla dzieci i scenografii teatralnej oraz Marta Trakul-Masłowska i Magdalena Kubecka związane z inicjatywą Jak działa miasto i Fundacją „Na miejscu”, placemakerki, badaczki przestrzeni publicznej.

Aktywna lokalna społeczność

Do zgłoszeń zachęcamy wszystkich mieszkańców gotowych do udziału w spotkaniach i działaniach terenowych, chętnych zaangażować się w kreowanie i tworzenie terenów rekreacji w naszym mieście. Do projektu można zgłaszać tereny osiedlowe, podwórka, a także tereny zieleni czy miejskie nieużytki. Ogrody do zabawy mogą powstawać zarówno w centrum miasta, jak i w oddalonych od niego dzielnicach. Ważne, aby wybrana lokalizacja sprzyjała aktywnemu spędzaniu wolnego czasu, szczególnie rodzinom z dziećmi.

Ogrody będą funkcjonowały minimum przez sezon lato – jesień br., jako instalacje czasowe. Planowana jest również obecność animatorów, którzy będą zachęcać i angażować mieszkańców do zabawy w danej przestrzeni. Jesienią na terenie ogrodów będą podejmowane inicjatywy edukacyjne z udziałem przyrodników i entomologów.

źródło: um.warszawa.pl, zzw.waw.pl 

fot.  Victoria Borodinova

Przewiń do góry