Pierwsza stacja monitoringu powietrza we Włochach już w 2018 roku?

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku we Włochach pojawi się pierwsza stacja pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Ma zostać ulokowana na skwerze na rogu ul. Chrościckiego i Rybnickiej – obok stojącej tam stacji transformatorowej.

O możliwym ulokowaniu stacji monitoringu jakości powietrza we Włochach mówiło się już w 2017 roku. Z naszych najświeższych informacji pozyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ), wynika, że postawienie stacji na skwerze przy ul. ks. J. Chrościckiego 16/18 jest raczej przesądzone. WIOŚ posiada już umowę na korzystanie z tego terenu (skwer jest bowiem w zarządzie TBS) oraz ma zapewnione fundusze na realizację inwestycji. Konieczne jest jeszcze pozyskanie wymaganych zgód np. pozwolenia na budowę czy przyłącze energetyczne. Jednak jeżeli nie wystąpi nic nieprzewidzianego, to inwestycja powinna zostać zakończona w tym roku.

Wybór lokalizacji stacji

Wyboru lokalizacji stacji dokonał (na zlecenie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ramach przygotowanej „Analizy systemu monitoringu powietrza funkcjonującego na obszarze m.st. Warszawy w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Etap II”.

Instytut analizował różne miejsca na terenie całej Warszawy, które byłyby najodpowiedniejsze do zainstalowania nowych stacji. Lokalizacja na ul. Chrościckiego na Skwerze 16 Września 1944 r. została wybrana jako najlepiej spełniająca wymagania dla stacji typu tła miejskiego w rejonie potencjalnie najwyższych stężeń. Poparły ją oficjalnie władze naszej dzielnicy. Jako lokalizacja alternatywna wskazany został teren Klubu Sportowego „Zacisze”, przy ul. Bogumińskiej w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Trzeba pamiętać, że lokalizacja stacji musi spełniać kilka kluczowych kryteriów. M.in. punkty pomiarowe muszą być zlokalizowane tak, aby dostarczały danych z obszarów stref o najwyższych poziomach substancji w powietrzu, napływ powietrza do czerpni nie może być zakłócany, musi być odpowiednio oddalona od drzew, a także lokalnych źródeł zanieczyszczeń, w tym ulic. Ponadto musi być dostępne zasilanie, możliwość swobodnego dojazdu samochodem w celu dokonania obsługi stacji oraz zapewnione bezpieczeństwo osób obsługujących stację, osób postronnych i mienia.

Wyniki pomiaru online

Wyniki pomiaru zanieczyszczeń będą na bieżąco transmitowane do baz danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Będę dostępne na stronie powietrze.gios.gov.pl, a także w aplikacji na telefony „Jakość powietrza w Polsce”. Dzięki temu będziemy mieli łatwy dostęp do precyzyjnych informacji o aktualnym stanie powietrza we Włochach. W tej chwili możemy kierować się tylko informacjami o jakości powietrza w rejonie najbliższych nam stacji tj. w al. Niepodległości i stacji pomiaru w Piastowie.

Nasze Stowarzyszenie wnioskowało o instalację stacji we Włochach po raz pierwszy w 2011 roku do władz dzielnicy (z wnioskiem o uwzględnienie takiego wydatku w budżecie dzielnicowym) i w 2014 roku do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – dostaliśmy wtedy odpowiedź odmowną. W ostatnim czasie zmieniła się jednak świadomość i nastawienie władz miasta oraz WIOŚ do problemu monitorowania smogu, widoczna była także aktywność lokalnych radnych w temacie jakości powietrza, co przełożyło się na decyzję o sfinansowaniu i uruchomieniu dodatkowych stacji w Warszawie.

Ponadto w 2016 roku zawnioskowaliśmy do dzielnicy, aby na terenie Włoch oprócz stacji, zainstalowana została także tablica elektroniczna informująca w czasie rzeczywistym o poziomie zanieczyszczenia, tak by do informacji o jakości powietrza mieli dostęp także m.in. seniorzy i osoby nie korzystające ze smartfonów i aplikacji. Mimo pozytywnego nastawienia do tego pomysłu władz i radnych komisji ładu przestrzennego i ochrony środowiska, do dzisiaj nie udało się tego postulatu zrealizować.

skwer na rogu ul. ks. Chrośckiego i ul. Rybnickiej - widok na tabliczkę z nazwą skweru, pamiątkowy głaz, zielony trawnik, chodnik oraz budynek TBS

Skwer 16 września 1944 r. na rogu ul.ks. Chrościckiego i ul. Rybnickiej

Stacja pomiarowa a rewitalizacja skweru na ul. ks. Chrościckiego

Stacja pomiaru zanieczyszczeń mieści się zazwyczaj w wolnostojącym kontenerze. Pod stację pomiarową we Włochach wydzierżawiono 50 m2, ale urządzenia pomiarowe zajmą tylko część tego terenu – zwykle pozostaje wolna przestrzeń między ogrodzeniem a kontenerem pomiarowym. Stacja zostanie ulokowana obok istniejącej na skwerze stacji transformatorowej. Na nasze pytanie, czy stacja będzie w jakikolwiek sposób zamaskowana np. pnączami czy zielenią otrzymaliśmy odpowiedź, że kwestie te zostaną rozstrzygnięte w projekcie architektoniczno-budowlanym, który nie został jeszcze wykonany. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dostrzega jednak potrzebę takiego dostosowania projektu, m.in. w zakresie nasadzeń roślin, aby kontener pomiarowy wkomponował się w planowaną przez dzielnicę rewitalizację tego skweru.

O rewitalizację terenu na rogu ul. ks. Chrościckiego i ul. Rybnickiej wnioskowaliśmy do dzielnicy w ramach naszego projektu „Włochowskich Skwerów Miejskich. Warto podkreślić, że prace na tym terenie miały zgodnie z zapowiedziami władz dzielnicy nastąpić jeszcze w 2017 roku, jednak urzędnikom nie udało się na czas wyłonić wykonawcy. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na zbyt drogą ofertę wykonawcy. Drugi również unieważniono, bo inwestycja była już ze względów „technicznych i przyrodniczych niewykonalna” w 2017 roku.

Zgodnie z projektem zleconym przez dzielnicę, na skwerze mają zostać nasadzone nowe drzewa m.in. jabłonie purpurowe, lipa, kasztanowiec czerwony, magnolia, klon i głogi dwuszyjkowe, a także charakterystyczne dla miasta-ogrodu krzewy i kwiaty m.in. jaśminowce, bzy, róże i migdałki, a także łąka kwietna. Oprócz tego pojawi się mała architektura (ławki i kosze), a także pergole i trejaże, które będą porośnięte winobluszczem i pnączami róż.

Przewiń do góry