PKP SA wycofało wniosek ws. budowy Stacji Muzeum

Z dokumentów, które otrzymaliśmy w ostatnich dniach od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wynika, że PKP SA 15 czerwca 2020 r. oficjalnie wystąpiło o umorzenie postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dla budowy Stacji Muzeum na Odolanach.

Sześć lat temu władze Warszawy, Urząd Marszałkowski i PKP SA ogłosiły plany budowy muzeum kolejnictwa na Odolanach. W 2016 roku rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną Stacji Muzeum, która miała powstać po sąsiedzku z naszą dzielnicą. W kwietniu 2017 roku PKP SA zwróciły się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Nasze Stowarzyszenie po złożeniu odpowiedniego wniosku zostało uznane za stronę tego postępowania. Budowa miała się zakończyć się w 2018 roku.

Niestety w kolejnych latach wszystkie sygnały zaczęły wskazywać na to, że ambitne plany pozostaną na papierze. Początkowo PKP SA (przynajmniej w korespondencji z naszym Stowarzyszeniem) nie potwierdzało wycofania się z inicjatywy budowy placówki, jednak  w zeszłym roku prezes Mamiński oznajmił, że „koncepcja przeniesienia muzeum sprzed kilku lat była nietrafiona”, a muzeum mogłoby być w centrum miasta, „a nie gdzieś na peryferiach Szczęśliwic, nazywanych Odolanami”.

PKP SA pismem z dnia 15 czerwca 2020 r. zadeklarowało wycofanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy muzeum na Odolanach. Jest to więc oficjalny koniec inicjatywy budowy inwestycji w tym miejscu (przynajmniej na dzisiaj).

Idea stworzenia „kolejowej wersji Centrum Nauki Kopernik” była nam jako Stowarzyszeniu bliska – mieliśmy szansę zyskać w naszym rejonie naprawdę ciekawą placówkę edukacyjno-kulturalną. Stacja Muzeum miała być miejscem, w którym przez zabawę dzieci i młodzież będą uczyć się o historii i rozwoju technologicznym polskiej kolei. W planach było wykorzystanie m.in. symulatorów, gier i aplikacji multimedialnych oraz technik 3D. Duża przestrzeń i tereny zielone na Odolanach miały pozwolić nie tylko na ekspozycję zbiorów muzealnych, ale także umożliwić odwiedzającym wypoczynek na świeżym powietrzu. Tuż przy Ogrodach Kosmosu mieszkańcy Włoch mieli zyskać „po sąsiedzku” nową przyjazną zieloną przestrzeń ze strefą edukacyjno-rekreacyjną. Oba tereny mają być ze sobą połączone kładką.

Abstrahując od wydatków i wysiłków podjętych kilka lat temu na rzecz realizacji tego pomysłu (m.in. organizacji konkursu i wyłonienia projektantów), szkoda, że tak ambitnie rozpoczęty projekt kończy się w ten sposób. Wciąż nie ma też jasnej wizji innego zagospodarowania kolekcji Muzeum Kolejnictwa w stolicy – wśród planów co rusz pojawiają się zapowiedzi wywiezienia części eksponatów do innych miast.

Przewiń do góry