Prezydent podpisał ustawę #LexDeweloper

Mimo protestów wielu organizacji pozarządowych, ale także urbanistów, architektów i samorządowców prezydent Andrzej Duda podpisał 1 sierpnia tzw. specustawę deweloperską. Nowe prawo pozwala m.in. budować bloki mieszkalne wbrew istniejącym planom miejscowym.

Nasze Stowarzyszenie od początku zaangażowało się w protest przeciwko tej szkodliwej ustawie. Zarówno na etapie konsultacji publicznych, jak i podczas prac trwających w polskim parlamencie podkreślaliśmy szkodliwość jej zapisów.

Czym grozi ustawa #LexDeweloper?

Dlaczego ta ustawa jest niebezpieczna? Zobaczcie poniżej na włochowskim przykładzie:

  • załóżmy, że wkrótce zostanie przyjęty plan miejscowy dla placu PKP Włochy, w którego tworzeniu jako mieszkańcy aktywnie uczestniczymy. Plan przewiduje niską zabudowę wśród zieleni, z małą architekturą, handlem, kawiarniami i funkcjami społecznymi
  • za rok PKP ogłasza, że planuje jednak oddanie tego gruntu pod budowę wielkogabarytowego bloku np. na potrzeby Mieszkania +. Wielki blok w tym miejscu byłby wbrew planowi miejscowemu, ale ustawa pozwoli to ignorować
  • PKP zgłasza odpowiedni wniosek, następnie Rada Warszawy będzie głosować czy taka inwestycja może się tam znaleźć, czyli mogą o tym decydować ludzie, z których prawdopodobnie 95% nigdy w życiu nawet na naszym placu nie było i którzy np. z przyczyn politycznych będą naciskani na realizację inwestycji Mieszkanie+
  • jeśli uda się przekonać radnych do tej inwestycji wszystkie nasze działania mające na celu stworzenie w tym miejscu reprezentacyjnego placu, wizytówki Miasta Ogrodu Włochy, pójdą na marne, a zapisy planu po prostu zostaną zignorowane i nic już nie będziemy mogli z tym zrobić.

Lata zaangażowania mieszkańców na rzecz uchwalania planów pójdą na marne. Po co mieszkańcy brali aktywny udział w ich tworzeniu? Po co składali wnioski i uwagi? Po co chodzili na spotkania konsultacyjne? Po co śledzili terminy i dopełniali wszystkich formalności licząc, że powstają plany chroniące ich otoczenie? Po co to wszystko było, skoro ta ustawa tych planów nie szanuje?

Ustawa grozi pogłębieniem chaosu architektonicznego w naszych miastach. Decyzję prezydenta przyjmujemy z ogromnym rozczarowaniem.

Przewiń do góry