Facebook Youtube

Projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2018 r. projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, przedłożony przez pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej (CPK).

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z listopada 2017 r., CPK ma powstać w Stanisławowie w gminie Baranów koło Grodziska Mazowieckiego. Według rządu, budowa nowego obiektu jest konieczna, aby zastąpić warszawskie Lotnisko Chopina, które nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego. Przepustowość lotniska w Warszawie jest na wyczerpaniu w związku z dynamicznie rosnącym ruchem lotniczym w regionie (w 2017 r. z lotniska skorzystało 15,72 mln pasażerów, o 22 proc. więcej niż w 2016 r.).

Nowe lotnisko, usytuowane między Łodzią a Warszawą, ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.

Projekt przyjętej przez rząd ustawy ma umożliwić powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny system transportowy.

Projekt obejmuje m.in:

  • określenie zasad i warunków przygotowania, finansowania i realizacji CPK oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym zasad i warunków rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości w drodze dobrowolnych negocjacji, a także organów właściwych w tych sprawach;
  • określenie kwestii ustrojowych, tj. umocowania pełnomocnika rządu ds. CPK oraz ustroju korporacyjnego spółek realizujących inwestycje;
  • wprowadzenie integracji procesów zarządczych w ramach szerokiego katalogu inwestycji objętych ustawą;
  • wprowadzenie etapu przygotowania oraz rezerwacji obszaru inwestycji, zapewniającego środki prawne niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku realizacji inwestycji, w tym przeprowadzenia kompleksowych badań terenowych.

Źródło i więcej informacji na: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-centralnym-porcie-komunikacyjnym.html

Przewiń do góry