Rada Warszawy zajmie się uchwałą krajobrazową

Wreszcie po wielu miesiącach (a właściwie już latach) oczekiwania Prezydent m.st. Warszawy przedłożył Radzie Warszawy projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Tzw. uchwała antyreklamowa ma na celu uporządkowanie naszej przestrzeni i uwolnienie jej od nadmiaru billboardów, banerów, wyświetlaczy i innych nośników reklamowych, które zdominowały ulice w polskich miastach.

Nasze Stowarzyszenie w 2017 roku aktywnie uczestniczyło w konsultacjach społecznych dot. uchwały – od tamtego czasu prace nad jej uchwaleniem niestety mocno spowolniły.

Po długim okresie oczekiwania uchwała trafi wreszcie pod obrady Rady Warszawy. Na początek zajmie się nią Komisja Ładu Przestrzennego na posiedzeniu 7 stycznia 2020 roku. 

Przewiń do góry